HP LaserJet M5035 Multifunction Printer series - Meni Time/Scheduling (Čas/načrtovanje)

background image

Meni Time/Scheduling (Čas/načrtovanje)

V tem meniju nastavite možnost za nastavitev časa in določite, kdaj naj naprava preklopi v in iz načina
mirovanja.

Opomba

Vrednosti, označene s "(privzeto)", so tovarniške privzete vrednosti. Nekateri

elementi menijev nimajo privzetih vrednosti.

Tabela 2-6

Meni Default Print Options (Privzete možnosti tiskanja) (Se nadaljuje)

SLWW

Uporaba menija Administration (Skrbništvo)

27

background image

Tabela 2-7

Time/Scheduling (Čas/načrtovanje)meni

Element menija

Element podmenija

Element podmenija

Vrednosti

Opis

Date/Time (Datum/
čas)

Date Format (Oblika
datuma)

YYYY/MMM/DD
(LLLL/MMM/DD)

(privzeto)

MMM/DD/LLLL

DD/MMM/LLLL

S to funkcijo nastavitev trenutni čas in datum,
obliko zapisa datuma in časa, ki sta
navedena na izhodnih faksih.

Date (Datum)

Month (Mesec)

Day (Dan)

Year (Leto)

Time Format (Oblika
časa)

12 hour (AM/PM) (12
ur (AM/PM))

(privzeto)

24 hour (24 ur)

Time (Čas)

Hour (Ura)

Minute (Minuta)

AM

PM

Sleep Delay
(Zakasnitev
mirovanja)

(privzeto)

S to funkcijo izberite časovni interval
neaktivnosti naprave, preden preklopi v
stanje mirovanja.

Wake Time (Čas
prebujanja)

Monday
(Ponedeljek)

Tuesday (Torek)

Wednesday (Sreda)

Thursday (Četrtek)

Friday (Petek)

Saturday (Sobota)

Sunday (Nedelja)

Off (Izklopljeno)

(privzeto)

Custom (Po meri)

Izberite

Custom (Po meri)

, da bi nastavili čas

prebujanja za vsak dan v tednu. Naprava iz
stanja mirovanja preklopi glede na ta
razpored. S pomočjo razporeda mirovanja
naprava porabi manj energije in ostaja
pripravljena na uporabo, zato uporabnikom ni
potrebno čakati, da se ogreje.

28

Poglavje 2 Nadzorna plošča

SLWW

1 MINUTE (1 MINUTA)

5 MINUT

10 MINUT

30 MINUTES (30 MINUT)

45 MINUTES (45 MINUT)

60 MINUTES (60 MINUT)

90 MINUTES (90 MINUT)

2 HOURS (2 URI)

background image

Element menija

Element podmenija

Element podmenija

Vrednosti

Opis

Fax Printing
(Tiskanje faksa)

Fax Printing Mode
(Način tiskanja
faksa)

Store all received
faxes (Shrani vse
prejete fakse)

Print all received
faxes (Natisni vse
prejete fakse)

Use Fax Printing
Schedule (Uporabi
razpored tiskanja
faksov)

Če niste prepričani glede varnosti zasebnih
faksov, jih shranite s to funkcijo, namesto da
jih naprava samodejno natisne glede na
razpored tiskanja.

Za razpored tiskanja faksov morate na
nadzorni plošči izbrati dni in čase za tiskanje
faksov.

Izberite

Change PIN (Sprememba številke

PIN), da bi spremenili številko PIN, ki jo
morajo uporabniki navesti za tiskanje faksov.

Change PIN
(Sprememba številke
PIN)