HP LaserJet M5035 Multifunction Printer series - Meni Service (Storitve)

background image

Meni Service (Storitve)

Meni Service (Storitve) je zaklenjen in morate za dostop do njega vnesti številko PIN. Ta meni lahko
uporablja pooblaščeno servisno osebje.

SLWW

Uporaba menija Administration (Skrbništvo)

53

background image

54

Poglavje 2 Nadzorna plošča

SLWW

background image

3