HP LaserJet M5035 Multifunction Printer series - Meni Resets (Ponastavitve)

background image

Meni Resets (Ponastavitve)

Tabela 2-17

Meni Resets (Ponastavitve)

Element menija

Vrednosti

Opis

Clear Local Address Book
(Počisti lokalni imenik)

Clear (Počisti)

(gumb)

To funkcijo uporabite, da počistite vse naslove v imenikih, ki so
shranjeni v napravi.

Clear Fax Activity Log (Počisti
dnevnik aktivnosti faksa)

Yes (Da)

No (Ne)

(privzeto)

To funkcijo uporabite za čiščenje vseh dogodkov v dnevniku
aktivnosti faksa.

Restore Factory Telecom Setting
(Obnovi tovarniške telefonske
nastavitve)

Restore (Obnovi)

(gumb)

To funkcijo uporabite za ponastavitev nastavitev v zvezi s telefonom,
ki so v meniju

Initial Setup (Začetna nastavitev)

, na tovarniško

privzete vrednosti.

Restore Factory Settings (Obnovi
tovarniške nastavitve)

Restore (Obnovi)

(gumb)

To funkcijo uporabite za ponastavitev vseh nastavitev naprave na
tovarniško privzete vrednosti.

Clear Maintenance Message
(Izbriši sporočilo o vzdrževanju)

Clear (Počisti)

(gumb)

Počistite opozorilni sporočili

Order Maintenance Kit

(Naročite

material za vzdrževanje) in

Replace Maintenance Kit

(Zamenjajte

material za vzdrževanje).

Clear Document Feeder
Message (Izbriši sporočilo
podajalnika dokumentov)

Clear (Počisti)

(gumb)

To funkcijo uporabite, da počistite opozorilni sporočili

Order

Document Feeder Kit

(Naročite podajalnik dokumentov) in

Replace

Document Feeder Kit

(Zamenjajte podajalnik dokumentov).

Reset Supplies (Ponastavi
potrošni material)

New Maintenance Kit (Nov
komplet za vzdrževanje)

(Yes/

No) (Da/Ne)

New Document Feeder Kit (Nov
komplet za podajalnik
dokumentov)

(Yes/No) (Da/Ne)

Na napravi potrdite, da je bil nameščen nov komplet za vzdrževanje
oziroma komplet za podajalnik dokumentov.

Tabela 2-16

Meni Troubleshooting (Odpravljanje težav) (Se nadaljuje)

52

Poglavje 2 Nadzorna plošča

SLWW