HP LaserJet M5035 Multifunction Printer series - Meni Print Quality (Kakovost tiskanja)

background image

Meni Print Quality (Kakovost tiskanja)

Opomba

Vrednosti, označene s "(privzeto)", so tovarniško privzete vrednosti. Nekateri

elementi menijev nimajo privzetih vrednosti.

Tabela 2-14

Meni Device Behavior (Vedenje naprave) (Se nadaljuje)

46

Poglavje 2 Nadzorna plošča

SLWW

background image

Tabela 2-15

Meni Print Quality (Kakovost tiskanja)

Element menija

Element podmenija

Vrednosti

Opis

Set Registration (Nastavi
registracijo)

Source (Vir)

All trays (Vsi pladnji)

Tray <X>: (Pladenj <X>:)
<contents> (izbira
pladnja)

Set Registration (Nastavi registracijo)

uporabite za

pomik postavitve roba tako, da sliko postavite na
sredino strani, od zgoraj navzdol in od leve proti desni.
Sprednjo sliko lahko tudi poravnate s sliko, natisnjeno
na hrbtni strani.

Izberite izhodni pladenj za tisk strani

Set Registration

(Nastavi registracijo)

.

Test Page (Testna stran)

Print (Natisni)

(gumb)

Za nastavitev registracije natisnite testno stran. Za
nastavitev posameznega pladnja sledite navodilom,
natisnjenim na strani.

Adjust Tray <X> (Nastavi
pladenj <X>)

Pomaknite od -20 do 20
na osi X ali Y.

0

je privzeta

vrednost.

Postopek poravnave izvedite za vsak pladenj.

Pri ustvarjanju slike naprava skenira celotno stran od
roba do roba, kot se podaja list od vrha navzdol.

Fuser Modes (Načini
fiksirne enote)

<Vrsta papirja>

Konfigurirajte način fiksirne enote, ki velja za
posamezne vrste medijev.

Restore Modes (Obnovi
načine)

Restore (Obnovi)

(gumb)

Ponastavite načine fiksirne enote na privzete
nastavitve.

Optimize (Optimiranje)

High Transfer (Visok
prenos)

Normal (Običajno)

(privzeto)

Increased (Povišano)

Za najboljšo kakovost tiskanja določite vrste medijev in
optimizirajte še parametre tiskalnika.

More Separation 1 (Več
ločevanja 1)

Off (Izklopljeno)

(privzeto)

On (Vklopljeno)

More Separation 2 (Več
ločevanja 2)

Off (Izklopljeno)

(privzeto)

On (Vklopljeno)

Line Detail (Podrobnosti
črte)

Off (Izklopljeno)

(privzeto)

On (Vklopljeno)

Fuser Temp
(Temperatura fiksirne
enote)

Normal (Običajno)

Reduced (Znižano)

Restore Optimize (Obnovi
optimiranje)

Restore (Obnovi)

(gumb)

Ponastavite vse parametre

Optimize (Optimiranje)

na

tovarniško privzete nastavitve.

Resolution (Ločljivost)

300

600

FastRes 1200

(privzeto)

ProRes 1200

To funkcijo uporabite za izbiro ločljivosti tiskanja.

REt

Off (Izklopljeno)

Light (Svetlo)

Medium (Srednje)

(privzeto)

Dark (Temno)

Omogočite Resolution Enhancement technology
(REt), ki ustvari natis z gladkimi koti, krivuljami in
robovi. REt izboljša kakovost vseh ločljivosti tiskanja,
vključno z FastRes 1200.

SLWW

Uporaba menija Administration (Skrbništvo)

47

background image

Element menija

Element podmenija

Vrednosti

Opis

Economode

Enabled (Omogočeno)

Disabled
(Onemogočeno)

(privzeto)

Ko je omogočena funkcija EconoMode, naprava tiska
z zmanjšano količino tonerja na stran, pri tem pa je
kakovost tiskanja le nekoliko zmanjšana.

Toner Density (Gostota
tonerja)

Izberite od 1 do 5.

3

je

privzeta vrednost.

Natis na strani posvetlite ali potemnite. 1 je najsvetleje
in 5 najtemneje.

Calibration/Cleaning
(Umerjanje/čiščenje)

Auto Cleaning
(Samodejno brisanje)

Enabled (Omogočeno)

Disabled
(Onemogočeno)

(privzeto)

Pri vklopljeni funkciji samodejnega čiščenja naprava
natisne stran za čiščenje, ko število strani doseže
vrednost, določeno v

Cleaning Interval (Intervali

čiščenja)

.

Opomba

Na voljo pri HP LaserJet M5035X

in HP LaserJet M5035XS MFP.

Cleaning Interval
(Intervali čiščenja)

1000

(privzeto)

2000

5000

10000

20000

Nastavite interval, po katerem naj se natisne stran za
čiščenje. Interval se meri s številom natisnjenih strani.

Opomba

Na voljo pri HP LaserJet M5035X

in HP LaserJet M5035XS MFP.

Auto Cleaning Size
(Velikost samodejnega
brisanja)

Letter

A4

Izberite velikost papirja za stran za čiščenje.

Opomba

Na voljo pri HP LaserJet M5035X

in HP LaserJet M5035XS MFP.

Create Cleaning Page
(Ustvari stran za čiščenje)

Create (Ustvari)

(gumb)

Ustvarite stran za čiščenje odvečnega tonerja z valja v
fiksirni enoti. Na strani so navodila, ki vas vodijo skozi
postopek čiščenja.

Opomba

Ni na voljo, če je nameščen

samodejni duplekser.

Process Cleaning Page
(Obdelovanje strani za
čiščenje)

Process (Postopek)

(gumb)

Obdelajte stran za čiščenje, ki ste jo ustvarili z uporabo
elementa menija

Create Cleaning Page (Ustvari stran

za čiščenje)

. Postopek traja do 2,5 minute.

Če je nameščen samodejni duplekser, ta element
ustvari stran za čiščenje in jo obdela.