HP LaserJet M5035 Multifunction Printer series - Meni Management (Upravljanje)

background image

Meni Management (Upravljanje)

S tem menijem nastavite globalne možnosti za upravljanje z napravo.

Opomba

Vrednosti, označene z "(privzeto)", so tovarniške privzete vrednosti. Nekateri

elementi menijev nimajo privzetih vrednosti.

Tabela 2-8

Management (Upravljanje) meni

Element menija

Element podmenija

Vrednosti

Opis

Stored Job Management
(Upravljanje s shranjenimi
opravili)

Quick Copy Job Storage
Limit (Omejitev shrambe
hitrih kopiranj)

Izberite največje število
opravil za shranjevanje

S tem menijem si oglejte in upravljajte z opravili, ki so
shranjena v napravi.

Quick Copy Job Held
Timeout (Mirovanje
zadržanih hitrih kopiranj)

1 Hour (1 ura)

4 Hours (4 ure)

1 Day (1 dan)

1 Week (1 teden)

Sleep mode (Način
mirovanja)

Disable (Onemogoči)

Use Sleep Delay (Uporabi
zakasnitev mirovanja)

(privzeto)

S to funkcijo prilagodite nastavitve načina mirovanja za
to napravo.

Izberite

Use Sleep Delay (Uporabi zakasnitev

mirovanja)

, da bi napravo nastavili tako, da preklopi v

način mirovanja po poteku zakasnitve, določene v
meniju

Time/Scheduling (Čas/načrtovanje)

.

Tabela 2-7

Time/Scheduling (Čas/načrtovanje)meni (Se nadaljuje)

SLWW

Uporaba menija Administration (Skrbništvo)

29

background image

Element menija

Element podmenija

Vrednosti

Opis

Manage Supplies
(Upravljanje s potrošnim
materialom)

Supply Low/Order
Threshold (Malo
potrošnega materiala/
mejna vrednost za
naročanje)

Izberite vrednost v
razponu.

S tem menijem upravljajte s potrošnim materialom, na
primer spremenite pogoje, ko je potrebno naročiti
potrošni material.

Replace Black Cartridge
(Zamenjaj črno kartušo)

Stop at low (Zaustavi pri
nizkem)

Stop at out (Zaustavi, ko
zmanjka)

Override at out
(Preglasitev, ko zmanjka)

(privzeto)