HP LaserJet M5035 Multifunction Printer series - Meni Send Setup (Nastavitev pošiljanja)

background image

Meni Send Setup (Nastavitev pošiljanja)

Tabela 2-13

Meni Send Setup (Nastavitev pošiljanja)

Element menija

Vrednosti

Opis

Replicate MFP (Ponovi opravilo
na MFP)

Vnesite vrednost (IP Address
(Naslov IP)).

Lokalne nastavitve pošiljanja kopirajte iz ene naprave v drugo.

Allow Transfer to New DSS
(Omogoči prenos na novo DSS)

Opomba

Ta možnost

je na voljo samo za
modele HP LaserJet
M5035 MFP.

To funkcijo uporabite, da omogočite prenos naprave z enega
strežnika s programsko opremo HP Digital Sending Software (DSS)
na drugega.

HP DSS je paket programske opreme, ki upravlja z digitalnim
pošiljanjem faksov, e-pošte in skeniranih dokumentov v omrežno
mapo.

Allow Use of Digital Send Service
(Omogoči uporabo storitve
digitalnega pošiljanja)

Opomba

Ta možnost

je na voljo samo za
modele HP LaserJet
M5035 MFP.

Ta funkcija vam omogoča nastavitev naprave za uporabo skupaj s
strežnikom s programsko opremo HP Digital Sending Software
(DSS).