HP LaserJet M5035 Multifunction Printer series - E-mail Setup (Nastavitev e-pošte)

background image

E-mail Setup (Nastavitev e-pošte)

Ta meni uporabite, da omogočite funkcijo e-pošte in nastavite osnovne nastavitve za e-pošto.

Opomba

Za nastavitev naprednih nastavitev za e-pošto uporabite vgrajeni spletni strežnik. Za

dodatne informacije si oglejte

Uporaba vgrajenega spletnega strežnika

.

Tabela 2-12

E-mail Setup (Nastavitev e-pošte) meni

Element menija

Vrednosti

Opis

Address Validation (Preverjanje
naslova)

On (Vklopljeno)

(privzeto)

Off (Izklopljeno)

Ta možnost napravi omogoča, da preveri sintakso e-pošte, ko
vnašate e-poštni naslov. Veljavni e-poštni naslovi morajo vsebovati
znak "@" in ".".

Find Send Gateways (Najdi
prehode za pošiljanje)

Poiščite prehode SMTP v omrežju, ki jih naprava lahko uporabi za

pošiljanje e-pošte.

Tabela 2-11

Fax Setup (Nastavitev faksa) meni (Se nadaljuje)

40

Poglavje 2 Nadzorna plošča

SLWW

background image

Element menija

Vrednosti

Opis

SMTP Gateway (Prehod SMTP)

Vnesite vrednost.

Določite IP-naslov prehoda SMTP, ki se uporabi za pošiljanje e-pošte
z naprave.

Test Send Gateway (Test
prehoda za pošiljanje)

Preverite, ali konfigurirani prehod SMTP deluje.