HP LaserJet M5035 Multifunction Printer series - Meni Initial Setup (Začetna nastavitev)

background image

Meni Initial Setup (Začetna nastavitev)

Meni

Initial Setup (Začetna nastavitev)

vključuje prikazane podmenije:

Meni

Networking and I/O (Omrežje in V/I)

Meni

Fax Setup (Nastavitev faksa)

Meni

E-mail Setup (Nastavitev e-pošte)

Opomba

Vrednosti, označene s "(privzeto)", so tovarniške privzete vrednosti. Nekateri

elementi menijev nimajo privzetih vrednosti.