HP LaserJet M5035 Multifunction Printer series - Meni Information (Informacije)

background image

Meni Information (Informacije)

Ta meni uporabite za tiskanje strani z informacijami in poročil, shranjenih na napravi.

Tabela 2-1

Meni Information (Informacije)

Element menija

Element podmenija

Element podmenija

Vrednosti

Opis

Configuration/Status
Pages
(Konfiguracijske
strani/strani stanja)

Administration Menu
Map (Shema menijev
skrbništva)

Print (Natisni)

(gumb) Prikaže osnovno strukturo menija

Administration (Skrbništvo) in trenutne
nastavitve skrbnika.

Configuration Page
(Konfiguracijska
stran)

Print (Natisni)

(gumb) Sklop konfiguracijskih strani, ki prikazujejo

trenutne nastavitve naprave.

Supplies Status
Page (Stran s
stanjem potrošnega
materiala)

Print (Natisni)

(gumb) Prikazuje stanje potrošnega materiala, kot so

kartuše, kompleti za vzdrževanje in sponke.

Usage Page (Stran
uporabe)

Print (Natisni)

(gumb) Prikazuje informacije o številu natisnjenih

strani za vsako posamezno vrsto papirja in
velikost.

File Directory (Imenik
datotek)

Print (Natisni)

(gumb) Imeniška stran, ki vsebuje informacije o

mnogih masovnih pomnilnikih, kot so
pomnilniki Flash, pomnilniške kartice ali trdi
diski, ki so nameščeni v tej napravi.

SLWW

Uporaba menija Administration (Skrbništvo)

21

background image

Element menija

Element podmenija

Element podmenija

Vrednosti

Opis

Fax Reports
(Poročila o faksu)

Fax Activity Log
(Dnevnik aktivnosti
faksa)

Print (Natisni)

(gumb) Vsebuje seznam vseh odhodnih in dohodnih

faksov te naprave.

Fax Call Report
(Poročilo o klicu
faksa)

Fax Call Report
(Poročilo o klicu
faksa)

Print (Natisni)

(gumb) Podrobno poročilo o zadnjem delovanju

faksa, pošiljanju ali sprejemanju.

Thumbnail on Report
(Sličice na poročilu)

Yes (Da)

No (Ne)

(privzeto)

Določite, ali naj poročilo vključuje sličico prve
strani faksa.

When to Print Report
(Kdaj natisniti
poročilo)

Never auto print (Nikoli samodejnega tiskanja)

Print after any fax job (Natisni po vsakem opravilu faksa)

Print after fax send jobs (Natisni po poslanih faksih)

Print after any fax error (Natisni po vsaki napaki faksa)

Print after send errors only (Natisni samo po napakah pošiljanja)

Print after receive errors only (Natisni samo po napakah sprejema)

Billing Codes Report
(Poročilo o kodah
računov)

Print (Natisni)

Seznam kod računov, ki so bile uporabljene
za izhodne fakse. To poročilo prikazuje,
koliko poslanih faksov je bilo dodeljenih
posamezni kodi.

Blocked Fax List
(Seznam blokiranih
številk faksov)

Print (Natisni)

Seznam telefonskih številk, ki so blokirane,
da ne morejo pošiljati faksov tej napravi.

Speed Dial List
(Seznam
pripravljenih klicev)

Print (Natisni)

Prikazuje hitra izbiranja, ki so bila nastavljena
za napravo.

Sample Pages/Fonts
(Vzorčna stran/
pisava)

PCL Font List
(Seznam pisav PCL)

Print (Natisni)

Seznam pisav jezika Printer Control
Language (PCL), ki so trenutno na voljo na
napravi.

PS Font List
(Seznam pisav PS)

Print (Natisni)

Seznam pisav jezika PostScript (PS), ki so
trenutno na voljo na napravi.