HP LaserJet M5035 Multifunction Printer series - Default Send To Folder Options (Privzete možnosti za pošiljanje v mapo)

background image

Default Send To Folder Options (Privzete možnosti za pošiljanje v mapo)

Opomba

Ta meni se pojavi samo za modele HP LaserJet M5035 MFP.

Ta meni uporabite, da nastavite privzete možnosti za opravila skeniranja, ki se pošljejo v računalnik.

Opomba

Vrednosti, označene s "(privzeto)", so tovarniško privzete vrednosti. Nekateri

elementi menijev nimajo privzetih vrednosti.

Element menija

Vrednosti

Opis

Color/black (Barvno/črno)

Color scan (Barvno
skeniranje)

Black/white scan (Črnobelo
skeniranje)

(privzeto)

Izberite, ali naj bo datoteka črna ali barvna.

Document File Type (Vrsta
datoteke dokumenta)

PDF

(privzeto)

M-TIFF

TIFF

JPEG

Izberite obliko zapisa datoteke.

TIFF version (Različica TIFF) TIFF 6.0

(privzeto)

TIFF (novejše od 6.0)

To funkcijo uporabite, da boste pri shranjevanju skeniranih
datotek uporabljali različico TIFF.

Output Quality (Kakovost
natisa)

High (Visoko)

(velika

datoteka)

Medium (Srednje) (privzeto)

Low (Nizko) (majhna
datoteka)

Izbira višje kakovosti natisa poveča velikost izhodne datoteke.

Resolution (Ločljivost)

75 dpi

150 dpi

(privzeto)

200 dpi

300 dpi

To funkcijo uporabite za izbiro ločljivosti. Uporabite nižjo
nastavitev, da ustvarite manjše datoteke.