HP LaserJet M5035 Multifunction Printer series - Default Print Options (Privzete možnosti tiskanja)

background image

Default Print Options (Privzete možnosti tiskanja)

Ta meni uporabite za nastavitev privzetih možnosti za opravila, ki so poslani iz računalnika.

Opomba

Vrednosti, označene s "(privzeto)", so tovarniško privzete vrednosti. Nekateri

elementi menijev nimajo privzetih vrednosti.

Tabela 2-6

Meni Default Print Options (Privzete možnosti tiskanja)

Element menija

Element podmenija

Vrednosti

Opis

Copies Per Job (Kopije na
opravilo)

Vnesite vrednost.

To funkcijo uporabite za nastavitev privzetega števila
kopij za tiskalno opravilo.

26

Poglavje 2 Nadzorna plošča

SLWW

background image

Element menija

Element podmenija

Vrednosti

Opis

Default Paper Size
(Privzeta velikost papirja)

(Seznam podprtih
velikosti.)

Izberite velikost papirja.

Default Custom Paper
Size (Privzeta velikost
papirja po meri)

Unit of measure (Merska
enota)

Millimeters (Milimetri)

Inches (Palci)

Konfigurirajte privzeto velikost papirja, ki se uporabi, ko
uporabnik za tiskalno opravilo izbere velikost papirja

Custom (Po meri)

.

X Dimension (Dimenzija
X)

Nastavite širino za

Default Custom Paper Size

(Privzeta velikost papirja po meri).

Y Dimension (Dimenzija
Y)

Nastavite višino za

Default Custom Paper Size

(Privzeta velikost papirja po meri).

Output Bin (Izhodni
pladenj)

<Ime pladnja>

Izberite privzeti izhodni pladenj za tiskalna opravila.

Print Sides (Natisni strani)

1-sided (Enostransko)

(privzeto)

2-sided (Dvostransko)

S to funkcijo določite, ali naj bodo tiskalna opravila
privzeto eno- ali dvostranska.

2-Sided Format
(Dvostranski zapis)

Book style (Slog knjige)

Flip style (Slog
obrnjenega natisa)

To funkcijo uporabite za nastavitev privzetega slog za
dvostranska tiskalna opravila. Če izberete

Book style

(Slog knjige)

, se hrbtna stran natisne pravilno

obrnjena. Ta možnost je primerna za tiskalna opravila,
ki so vezana ob levem robu. Če izberete

Flip style (Slog

obrnjenega natisa)

, se hrbtna stran natisne obrnjena

na glavo. Ta možnost je primerna za tiskalna opravila,
ki so vezana ob zgornjem robu.