HP LaserJet M5035 Multifunction Printer series - Default Options for Originals (Privzete možnosti za izvirnike)

background image

Default Options for Originals (Privzete možnosti za izvirnike)

Opomba

Vrednosti, označene s "(privzeto)", so tovarniško privzete vrednosti. Nekateri

elementi menijev nimajo privzetih vrednosti.

Tabela 2-2

Meni Default Options for Originals (Privzete možnosti za izvirnike)

Element menija

Vrednosti

Opis

Paper Size (Velikost papirja)

Izberite velikost papirja na
seznamu.

Izberite velikost papirja, ki se najpogosteje uporablja za kopirane ali
skenirane izvirnike.

Number of Sides (Število strani)

1

(privzeto)

Izberite, ali so kopirani ali skenirani izvirniki najpogosteje enostranski
ali dvostranski.

2

Orientation (Orientacija)

Portrait (Portret)

(privzeto)

Izberite usmerjenost, ki se najpogosteje uporablja za kopirane ali
skenirane izvirnike. Izberite

Portrait (Portret)

, če je na vrhu krajši rob,

ali

Landscape (Pejsaž)

, če je na vrhu daljši rob.

Landscape (Pejsaž)

Optimize Text/Picture
(Optimiranje besedila/slike)

Manually Adjust (Ročne
prilagoditve)

(privzeto)

To nastavitev uporabite, da optimizirate natis določene vrste
izvirnika. Optimizirate lahko natis besedila, slike ali obojega skupaj.

Če izberete

Manually Adjust (Ročne prilagoditve)

, lahko določite

besedilo in slike, ki bodo najpogosteje uporabljeni.

Text (Besedilo)

Photograph (Fotografija)

Image Adjustment (Nastavitev
slike)

Darkness (Temnost)

To nastavitev uporabite, da optimizirate natis temnejših ali svetlejših
izvirnikov, ki jih skenirate ali kopirate.

Background Cleanup (Brisanje
ozadja)

Povišajte nastavitev

Background Cleanup (Brisanje ozadja)

, da

odstranite zbledele slike z ozadja ali svetlo barvo ozadja.

Sharpness (Ostrina)

Prilagodite nastavitev

Sharpness (Ostrina)

, da izostrite ali zabrišete

sliko.