HP LaserJet M5035 Multifunction Printer series - Default Fax Options (Privzete možnosti faksa)

background image

Default Fax Options (Privzete možnosti faksa)

Opomba

Vrednosti, označene s "(privzeto)", so tovarniško privzete vrednosti. Nekateri

elementi menijev nimajo privzetih vrednosti.

Tabela 2-4

Meni Fax Send (Pošiljanje faksa)

Element menija

Element podmenija

Vrednosti

Opis

Resolution (Ločljivost)

Standard (100x200dpi)
(Standardno (100 x 200
dpi))

(privzeto)

Fine (200x200dpi) (Fino
(200 x 200 dpi))

Superfine (300x300dpi)
(Izredno fino (300 x 300
dpi))

To funkcijo uporabite, da nastavite ločljivost za
dokumente, ki jih pošiljate. Slike z višjo ločljivostjo
imajo več pik na palec (dpi), zato je na njih videti več
podrobnosti. Slike z nižjo ločljivostjo imajo manj pik na
palec, zato je na njih videti manj podrobnosti, vendar
je velikost datoteke manjša.

Fax Header (Glava faksa)

Prepend (Dodaj na
začetek)

(privzeto)

Overlay (Pokrivalo)

To funkcijo uporabite, da na strani izberete položaj
glave faksa.

Izberite

Prepend (Dodaj na začetek)

, da natisnete

glavo faksa nad vsebino faksa in pomaknete vsebino
faksa niže na stran. Izberite

Overlay (Pokrivalo)

, da

natisnete glavo faksa čez zgornji del vsebine faksa
brez pomikanja vsebine faksa navzdol.

Uporaba te možnosti lahko prepreči, da bi se
enostranski faks podaljšal še na drugo stran.

Tabela 2-5

Meni Fax Receive (Sprejemanje faksa)

Element menija

Vrednosti

Opis

Forward Fax (Posreduj faks)

Fax Forwarding (Posredovanje
faksov)

Za posredovanje prejetih faksov drugi faks napravi izberite

Fax

Forwarding (Posredovanje faksov)

in

Custom (Po meri)

. Ko prvič

izberete ta element menija, ste pozvani, da vnesete PIN. PIN boste

Tabela 2-3

Meni Default Copy Options (Privzete možnosti kopiranja) (Se nadaljuje)

24

Poglavje 2 Nadzorna plošča

SLWW

background image

Element menija

Vrednosti

Opis

Change PIN (Sprememba
številke PIN)

morali vnesti vsakič, ko boste želeli uporabiti ta meni. Z istim PIN-om
dostopate do menija Fax Printing (Tiskanje faksa).

Stamp Received Faxes (Označi
prejete fakse)

Enabled (Omogočeno)

Disabled (Onemogočeno)

(privzeto)

To možnost uporabite, da dodate datum, čas, telefonsko številko
pošiljatelja in številko strani vsem stranem dohodnega faksa.

Fit to Page (Prilagodi na stran)

Enabled (Omogočeno)

(privzeto)

Disabled (Onemogočeno)

To funkcijo uporabite za pomanjšanje faksov, ki so večji od velikosti
Letter ali A4, tako da ustrezajo strani velikosti Letter ali A4. Če je ta
funkcija nastavljena na

Disabled (Onemogočeno)

, se faksi, večji od

velikosti Letter ali A4 natisnejo na več strani.

Fax Paper Tray (Pladenj papirja
za faks)

Izberite s seznama pladnjev.

Izberite pladenj, ki je primeren za velikost in vrsto papirja, ki ga želite
uporabiti za dohodne fakse.

Output Bin (Izhodni pladenj)

Izberite s seznama izhodnih
pladnjev.

Če je mogoče, izberite privzeti izhodni pladenj za fakse.