HP LaserJet M5035 Multifunction Printer series - Default E-mail Options (Privzete možnosti e-pošte)

background image

Default E-mail Options (Privzete možnosti e-pošte)

Ta meni uporabite, da nastavite privzete možnosti e-pošte, ki jo pošiljate iz naprave.

Opomba

Vrednosti, označene s "(privzeto)", so tovarniško privzete vrednosti. Nekateri

elementi menijev nimajo privzetih vrednosti.

Element menija

Vrednosti

Opis

Document File Type (Vrsta
datoteke dokumenta)

PDF

(privzeto)

JPEG

TIFF

M-TIFF

Izberite obliko zapisa datoteke za e-pošto.

Output Quality (Kakovost
natisa)

High (Visoko)

(velika

datoteka)

Medium (Srednje)

(privzeto)

Low (Nizko)

(majhna

datoteka)

Izbira višje kakovosti natisa poveča velikost izhodne datoteke.

Resolution (Ločljivost)

75 dpi

150 dpi

(privzeto)

200 dpi

300 dpi

To funkcijo uporabite za izbiro ločljivosti. Uporabite nižjo
nastavitev, da ustavite manjše datoteke.

Color/black (Barvno/črno)

Color scan (Barvno
skeniranje)

(privzeto)

Black/white scan (Črnobelo
skeniranje)

Izberite, ali naj bo e-pošta črna ali barvna.

TIFF Version (Različica TIFF) TIFF 6.0

(privzeto)

TIFF (Post 6.0)

To funkcijo uporabite, da boste pri shranjevanju skeniranih
datotek uporabljali različico TIFF.

Tabela 2-5

Meni Fax Receive (Sprejemanje faksa) (Se nadaljuje)

SLWW

Uporaba menija Administration (Skrbništvo)

25