HP LaserJet M5035 Multifunction Printer series - Default Copy Options (Privzete možnosti kopiranja)

background image

Default Copy Options (Privzete možnosti kopiranja)

Opomba

Vrednosti, označene s "(privzeto)", so tovarniško privzete vrednosti. Nekateri

elementi menijev nimajo privzetih vrednosti.

Tabela 2-3

Meni Default Copy Options (Privzete možnosti kopiranja)

Element menija

Element podmenija

Vrednosti

Opis

Number of Copies (Število
kopij)

Vnesite število kopij.
Tovarniško privzeta
nastavitev je 1.

Nastavite privzeto število kopij za opravilo kopiranja.

Number of Sides (Število
strani)

1

(privzeto)

2

Nastavite privzeto število strani za kopije.

SLWW

Uporaba menija Administration (Skrbništvo)

23

background image

Element menija

Element podmenija

Vrednosti

Opis

Staple/Collate (Spni/
zberi)

Staple (Spni)

None (Brez)

(privzeto)

One left angled (Levi kot)

Nastavite možnosti za spenjanje in zlaganje zaporedja
kopij. Ko naredite več kopij istega dokumenta, se strani
zložijo v pravilnem vrstnem redu, vsako zaporedje
posebej, ne pa vse kopije vsake strani ena na drugo.

Collate (Zbiranje kopij)

Off (Izklopljeno)

On (Vklopljeno)

(privzeto)

Output Bin (Izhodni
pladenj)

Output Bin <X> (Izhodni
pladenj <X>)

Če je mogoče, za kopije izberite privzeti izhodni
pladenj.

Edge-To-Edge (Od roba
do roba)

Normal (recommended)
(Običajno (priporočeno))

(privzeto)

Edge-To-Edge Output
(Natis od roba do roba)

Če izvirni dokument tiskate blizu robov, uporabite
funkcijo

Edge-To-Edge (Od roba do roba)

, da se

izognete sencam, ki lahko nastanejo ob robovih. To
funkcijo uporabite skupaj s funkcijo

Reduce/Enlarge

(Zmanjšaj/Povečaj)

, da na kopijo natisnete celotno

stran.