HP LaserJet M5035 Multifunction Printer series - Meni Default Job Options (Privzete možnosti opravila)

background image

Meni Default Job Options (Privzete možnosti opravila)

Ta meni uporabite, da za vsako funkcijo določite privzete možnosti opravila. Če uporabnik pri ustvarjanju
opravila ne določi možnosti le-tega, se uporabijo privzete.

Meni

Default Job Options (Privzete možnosti opravila)

vsebuje naslednje podmenije:

Default Options for Originals (Privzete možnosti za izvirnike)

Default Copy Options (Privzete možnosti kopiranja)

Default Fax Options (Privzete možnosti faksiranja)

Default E-mail Options (Privzete možnosti e-pošte)

Tabela 2-1

Meni Information (Informacije) (Se nadaljuje)

22

Poglavje 2 Nadzorna plošča

SLWW

background image

Default Send To Folder Options (Privzete možnosti za pošiljanje v mapo)

Default Print Options (Privzete možnosti tiskanja)