HP LaserJet M5035 Multifunction Printer series - Krmarjenje po meniju Administration (Skrbništvo)

background image

Krmarjenje po meniju Administration (Skrbništvo)

Na začetnem zaslonu se dotaknite

Administration (Skrbništvo)

, da bi odprli strukturo menija. Za ogled

te funkcije se boste mogoče morali pomakniti na dno začetnega zaslona.

Meni Administration (Skrbništvo) ima več podmenijev, ki so navedeni na levi strani zaslona. Da bi razširili
strukturo, se dotaknite imena menija. Znak plus (+) ob meniju označuje, da ta vključuje podmenije.
Strukturo odpirajte, dokler ne pridete do možnosti, ki jo želite konfigurirati. Za vrnitev na prejšnji nivo se
dotaknite

Back (Nazaj)

.

Če želite zapreti meni Administration (Skrbništvo), se dotaknite gumba Domov ( ) v zgornjem levem
kotu zaslona.

Naprava ima vgrajeno pomoč z razlago vseh funkcij menijev. Na desni strani zaslona na dotik vam je
na voljo pomoč za številne menije. Če želite odpreti globalni sistem pomoči, se dotaknite gumba Pomoč
( ) v desnem zgornjem kotu zaslona.

V tabelah v nadaljevanju so označene splošne strukture vsakega menija.