HP LaserJet M5035 Multifunction Printer series - Tiskanje na zasukane medije

background image

Tiskanje na zasukane medije

Na zasukane medije za tiskanje (najprej krajši rob) velikosti Letter, A4, A5, Executive in B5 (JIS) lahko
naprava tiska iz pladnjev 1 in 2. Tiskanje na zasukane medije je počasnejše. Nekatere vrste medijev se
podajajo bolje zasukane, na primer naluknjan papir (posebno pri tiskanju na obe strani iz dodatnega
duplekserja) ali nalepke, ki jih ni mogoče zložiti v raven sveženj.

Opomba

Za tiskanje na zasukane medije velikosti A5, Executive ali B5 nastavite velikost

medija v gonilniku tiskalnika na Custom (Po meri).

Tiskanje iz pladnja 1

1.

Naložite medije s stranjo za tiskanje navzgor in zgornjim, krajšim robom proti napravi.

2.

Na nadzorni plošči pritisnite

Supplies Status (Stanje potrošnega materiala)

, pritisnite ime pladnja

in nato

Modify (Spremeni)

.

3.

Pritisnite

Custom (Po meri)

.

4.

Nastavite

X Dimension (Dimenzija X)

in

Y Dimension (Dimenzija Y)

. Oznaki v posameznem pladnju

predstavljata smeri X in Y.

5.

V gonilniku tiskalnika ali programski opremi izberite velikost papirja kot običajno (ali pa Custom
(Po meri)) in kot vir medijev izberite pladenj 1.

82

Poglavje 4 Mediji in pladnji

SLWW

background image

Tiskanje iz pladnja 2

1.

Naložite papir s stranjo za tiskanje navzdol in zgornjim, krajšim robom proti desni strani pladnja.

2.

V gonilniku tiskalnika ali programski opremi izberite velikost in vir zasukanega papirja.

SLWW

Tiskanje na zasukane medije

83