HP LaserJet M5035 Multifunction Printer series - Tiskanje in okolje za shranjevanje papirja

background image

Tiskanje in okolje za shranjevanje papirja

V idealnih pogojih mora imeti okolje za shranjevanje papirja sobno temperaturo, ne sme biti prevlažno
ali presuho. Papir je higroskopen, kar pomeni da hitro vpija in izgublja vlago.

Toplota v kombinaciji z vlažnostjo poškoduje papir. Vročina povzroča izhlapevanje vlage v papirju, mraz
pa povzroča kondenzacijo vlage v listih. Sistemi za ogrevanje in klimatske naprave odstranijo večino
vlage iz sobe. Ko papir odprete in ga uporabljate, le-ta izgublja vlažnost, kar povzroča proge in packe
pri tiskanju. Vlažno vreme ali hladilniki vode povzročajo povečanje vlažnosti v sobi. Ko papir odprete in
ga uporabljate, le-ta vpija odvečno vlago, kar povzroča slabe natise in izpuščanje natisov. Papir lahko
zaradi izgubljanja in pridobivanja vlažnosti spremeni obliko. To lahko povzroča zagozditve.

Zaradi teh vzrokov sta shranjevanje papirja in ravnanje z njim ravno tako pomembna kot sam proces
izdelave papirja. Okoljski pogoji shranjevanja papirja neposredno vplivajo na delovanje podajanja
papirja.

Paziti morate, da ne kupite več papirja, kot ga porabite v kratkem času (približno 3 mesecih). Papir, ki
je dolgo časa shranjen, je lahko izpostavljen visokim nihanjem temperature in vlažnosti, kar ga lahko
poškoduje. Pri preprečevanju škode na velikih količinah papirja je pomembno načrtovanje.

Neodprt papir v zapečatenih zvitkih lahko brez skrbi shranjujete več mesecev, preden ga uporabite.
Odprti paketi papirja imajo večjo možnost poškodb zaradi okolja, še posebej, če niso zaščiteni pred
vlago.

Okolje za shranjevanje papirja mora biti pravilno vzdrževano, kar zagotavlja optimalno zmogljivost
izdelka. Zahtevana temperatura je od 20 do 24 °C (68 do 75 °F) pri relativni vlažnosti od 45 do 55 %.
Pri ocenjevanju okolja za shranjevanje papirja vam lahko pomagajo naslednji napotki:

Papir morate shranjevati pri približno sobni temperaturi.

Zrak ne sme biti prevlažen ali presuh (zaradi higroskopskih lastnosti papirja).

Odprti zvitek papirja najbolje shranite tako, da ga na tesno zavijete v ovitek, ki je odporen proti
vlagi. Če v okolju izdelka prihaja do večjih odstopanj v specifikacijah, odvijte samo toliko papirja,
kot ga potrebujete za dnevno uporabo, s čimer preprečite neželene spremembe zaradi vlage.

Pravilno shranjevanje ovojnic izboljšuje kakovost tiskanja. Ovojnice morajo biti postavljene
vodoravno. Če je v ovojnici zrak, se lahko med tiskanjem naguba.

72

Poglavje 4 Mediji in pladnji

SLWW