HP LaserJet M5035 Multifunction Printer series - Primernost posebnih medijev

background image

Primernost posebnih medijev

Tabela 4-1

Primernost medijev

Vrsta medijev

Primernost

Ovojnice

Za tiskanje na ovojnice uporabljajte samo pladenj 1. V gonilniku tiskalnika izberite ovojnice
(oglejte si

Izbira pravilnega gonilnika za tiskalnik

).

Pred tiskanjem morajo ovojnice biti položene na ravno površino, ne smejo biti zvite več kot 6 mm
(0,25 palca) in ne smejo vsebovati zraka.

Ovojnice ne smejo biti nagubane, zarezane ali poškodovane.

Lepila na ovojnicah s samolepljivimi trakovi, ki se odlepijo za lažje zapiranje ovojnice, in lepila
na ovojnicah z več kot enim zavihkom, ki se za zapiranje prepogne, morajo biti združljiva s toploto
in pritiskom v napravi. Dodatni zavihki in trakovi lahko povzročijo gubanje ali mečkanje papirja
in celo zagozdenje, ki lahko poškoduje napravo.

Za najboljšo kakovost tiskanja ne postavljajte robov bližje kot 15 mm (0,6 in) od roba ovojnice.
Izogibajte se tiskanju na območjih, kjer se prekrižajo spoji ovojnice.

Pri tiskanju na ovojnice lahko naprava tiska počasneje. Poleg tega je zmogljivost tiskanja odvisna
od zgradbe ovojnice. Pred nakupom večje količine preizkusite nekaj vzorčnih ovojnic.

Pri ovojnicah s spoji na obeh straneh obstaja večja verjetnost gubanja. Pri tiskanju na ovojnice
s spoji na obeh straneh uporabljajte samo ovojnice, pri katerih spoji segajo prav do njihovega
kota.

OPOZORILO!

Ne uporabljajte ovojnic s premazom, izpostavljenimi samolepilnimi deli ali

drugimi umetnimi materiali. Ti lahko oddajajo škodljive hlape.

Nalepke

Na nalepke tiskajte iz pladnja 1.

Uporabljajte samo nalepke, ki ustrezajo specifikacijam tiskalnikov HP LaserJet.

Nalepke morajo biti pred tiskanjem ravne in ne smejo biti zvite več kot 13 mm (0.5 palca) v
katerokoli smer.

Uporabljajte le nalepke brez presledkov.

Stanje: Ne uporabljajte nagubanih nalepk, nalepk z zračnimi mehurji ali drugimi pokazatelji
odlepljenosti.

Ko so listi z nalepkami natisnjeni, jih odstranite iz izhodnega pladnja, da preprečite njihovo
sprijemanje.

64

Poglavje 4 Mediji in pladnji

SLWW

background image

Vrsta medijev

Primernost

Lista z nalepkami ne podajte v napravo več kot enkrat. Lepljiv notranji del je zasnovan za
enkratno pot skozi napravo.

Ne tiskajte na obe strani nalepk.

OPOZORILO

Če ne sledite tem smernicam, lahko poškodujete napravo.

Če se list z nalepkami zagozdi v napravi, si oglejte razdelek

Odpravljanje zastojev

.

Opomba

V gonilnikih tiskalnika izberite nalepke (oglejte si

Odprite gonilnike tiskalnika

).

Prosojnice

Na prosojnice tiskajte iz pladnja 1.

Uporabljajte samo prosojnice, ki ustrezajo specifikacijam tiskalnikov HP LaserJet

Ko so prosojnice natisnjene, jih odstranite iz izhodnega pladnja, da preprečite njihovo
sprijemanje.

Ko prosojnice odstranite iz naprave, jih položite na ravno podlago.

Opomba

V gonilniku tiskalnika izberite prosojnice (oglejte si razdelek

Odprite gonilnike

tiskalnika

).

Kartice in težki mediji

Natisnete lahko razne vrste kartic, ki so naložene v vhodni pladenj, vključno z indeksnimi karticami
in razglednicami. Nekatere kartice so primernejše od drugih, saj je njihova zgradba bolje prilagojena
uporabi v laserskem tiskalniku.

Za kartice uporabljajte pladenj 1 (164 g/m

2

do 199 g/m

2

; 43 do 53 lb pokrov).

Kartice naj bodo plosko položene z manj kot 5 mm vihanja.

zagotovite, da kartice niso pomečkane, zarezane ali drugače poškodovane.

Robove nastavite vsaj 2 mm od dejanskih robov kartice.

OPOZORILO

Na splošno ne uporabljajte papirja, ki je težji, kot je navedeno v specifikacijah

za medije za to napravo. To lahko povzroči napake pri podajanju, zastoje, prekomerno
obrabo mehanskih delov in zmanjša kakovost tiskanja. Nekatere težje medije, kot je na primer
HP-jev papir za platnice, pa lahko uporabljate brez nevarnosti.

Opomba

V gonilniku tiskalnika izberite Cardstock (Kartice) (164 g/m

2

do 199 g/m

2

; 43 do

53 lb pokrov).

Pisemski papir in
vnaprej natisnjeni
formularji

Pisemski papir je papir visoke kakovosti, ki pogosto vsebuje vodni tisk, včasih bombažna vlakna, in
je na voljo v široki paleti barv in površin, vključno s skladnimi ovojnicami. Vnaprej natisnjeni formularji
so lahko izdelani iz široke palete vrst papirja, od recikliranega do najkakovostnejšega.

Mnogo proizvajalci sedaj nudijo te vrste papirja, ki je optimiziran za lasersko tiskanje in oglašujejo
papir kot lasersko skladen ali lasersko zajamčen. Nekatere grobe obdelave papirja, kot so papirji z
nagubano, rebrasto ali laneno površino lahko zahtevajo posebne načine fiksirne enote, ki so na voljo
pri nekaterih modelih tiskalnikov za doseganje ustrezne pritrditve tonerja.

Opomba

Pri tiskanju z laserskimi tiskalniki so manjše razlike med stranmi normalen pojav.

Takšne razlike pri tiskanju na navadni papir niso opazne. Vseeno so razlike vidne pri tiskanju
na vnaprej pripravljene formularje, saj so okviri in črte že vnaprej natisnjeni na papirju.

Tabela 4-1

Primernost medijev (Se nadaljuje)

SLWW

Primernost posebnih medijev

65

background image

Vrsta medijev

Primernost

Da bi se izognili težavam, pri uporabi vnaprej natisnjenih formularjev, neravnega papirja in
pisemskega papirja upoštevajte naslednja navodila:

Uporabite formularje ali pisemski papir, ki so bili potiskani z offset litografijo ali gravuro.

Ko je formular natisnjen, ne spreminjajte vsebine vlažnosti papirja in ne uporabljajte materialov,
ki spremenijo električne ali fizične značilnosti papirja. Formularje zaprite v vodotesno pakiranje,
tako da se izognete spreminjanju vlažnosti v času shranjevanja.

Opomba

Za enostransko tiskanje na pisemski papir, ki mu sledi večstranski dokument,

pisemski papir z licem navzgor naložite v pladenj 1 in standardni papir v enega od ostalih
pladnjev. Naprava bo samodejno pričela s tiskanjem iz pladnja 1.

Pergamentni papir

Pergamentni papir je poseben lahek, pergamentu podoben papir.

Na pergametni papir tiskajte samo iz pladnja 1.

Ne tiskajte na obe strani pergamentnega papirja.

Opomba

V gonilniku tiskalnika nastavite vrsto papirja za pladenj 1 na vellum (pergmanetni

papir) ali light (lahko) in izberite vrsto medija.

Obarvani papir

Obarvani papir mora biti enako visokokakovosten kot bel kserografski papir.

trdi papir HP LaserJet

Uporabljajte samo trdi papir HP LaserJet. Izdelki HP so zasnovani tako, da pri skupni uporabi
zagotavljajo najboljše rezultate tiskanja.

Trdi papir HP LaserJet prijemajte za robove. Maščoba s prstov lahko zmanjša kakovost tiskanja.

Reciklirani papir

Naprava podpira reciklirani papir. Reciklirani papir mora ustrezati istim specifikacijam kot standardni
papir. Oglejte si HP LaserJet Printer Family Print Media Guide (Priročnik za tiskalne medije družine
tiskalnikov HP LaserJet). Hewlett-Packard priporoča, da reciklirani papir ne vsebuje več kot 5 %
zmletega lesa.