HP LaserJet M5035 Multifunction Printer series - Prilagoditev delovanja pladnja 1

background image

Prilagoditev delovanja pladnja 1

Napravo je mogoče nastaviti za tiskanje iz pladnja 1, če je napolnjen, ali za tiskanje le iz pladnja 1, če
je vrsta naloženega medija posebej zahtevana

74

Poglavje 4 Mediji in pladnji

SLWW

background image

Nastavitev

Razlaga

Velikost za pladenj 1 je nastavljena na
Any Size (Poljubna velikost)

Vrsta za pladenj 1 je nastavljena na Any
Type (Poljubna vrsta)

Naprava običajno najprej uporabi pladenj 1, razen če je le-ta prazen ali zaprt. Če
mediji niso ves čas v pladnju 1 ali če pladenj 1 uporabljate samo za ročno
vstavljanje medijev, ohranite privzeti nastavitvi velikosti in vrste za pladenj 1.
Privzeta nastavitev za velikost in vrsto za pladenj 1 je Any (Poljubno). Nastavitvi
velikosti in vrste za pladenj 1 lahko spremenite tako, da se dotaknete jezička
Trays (Pladnji) pod možnostjo Supplies Status (Stanje potrošnega materiala) in
nato možnosti Modify (Spremeni).

Velikost in vrsta za pladenj 1 nista
nastavljeni na Any Size (Poljubna
velikost) ali Any Type (Poljubna vrsta)

Naprava pladenj 1 obravnava kot ostale pladnje. Naprava medijev najprej ne išče
v pladnju 1, ampak jih vzame iz pladnja z nastavitvama velikosti in vrste, izbranima
v programski opremi.

Gonilnik tiskalnika omogoča izbiro medija iz kateregakoli pladnja (vključno s
pladnjem 1) po vrsti, velikosti ali viru. Za tiskanje po vrsti in velikosti papirja si
oglejte

Nadziranje tiskalnih poslov

.