HP LaserJet M5035 Multifunction Printer series - Naložite pladnja 2 in 3 (in dodatne pladnje 4, 5 in 6).

background image

Naložite pladnja 2 in 3 (in dodatne pladnje 4, 5 in 6).

Pladnja 2 in 3 (in dodatni pladnji 4, 5 in 6) podpirajo samo papir. Za podprte velikosti papirja si oglejte

Izbira tiskalnih medijev

.

Opomba

Da bi izkoristili samodejno zaznavanje velikosti v pladnjih, naložite papir velikosti

Letter ali A4 s kratkim robom medijev proti sprednjemu delu pladnja, kot je opisano v spodnjih
korakih.

1.

Odprite pladenj.

SLWW

Nalaganje medijev v vhodne pladnje

75

background image

2.

Na vodilu za dolžino papirja pritisnite jeziček in ga povlecite tako, da kazalec ustreza velikost
papirja, ki ga nalagate. Poskrbite, da se vodilo pravilno zaskoči. Prilagodite tudi vodili za širino
medijev, tako da kazalec ustreza velikost papirja, ki ga nalagate.

3.

Papir naložite v pladenj s stranjo, na katero želite tiskati, navzdol za enostransko tiskanje ali
navzgor za samodejno dvostransko tiskanje in poskrbite, da je raven v vseh štirih kotih. Papir mora
biti pod jezički za višino na vodilu za dolžino papirja v zadnjem delu pladnja.

4.

Pladenj potisnite v napravo.