HP LaserJet M5035 Multifunction Printer series - Nalaganje posebnih medijev

background image

Nalaganje posebnih medijev

V naslednji preglednici so smernice za nalaganje posebnih medijev in konfiguracijo gonilnika tiskalnika.
Za najboljšo kakovost tiskanja uporabite ustrezno nastavitev vrste medijev v gonilniku tiskalnika. Pri
nekaterih vrstah medijev naprava zmanjša hitrost tiskanja.

76

Poglavje 4 Mediji in pladnji

SLWW

background image

Opomba

V gonilniku tiskalnika za OS Windows nastavite vrsto medijev na jezičku Paper

(Papir), v spustnem seznamu Type is (Vrsta je).

V gonilniku tiskalnika za OS Macintosh nastavite vrsto medijev v pojavnem meniju Printer
features
(Lastnosti tiskalnika), v spustnem seznamu Media type (Vrsta medijev).

Vrsta medijev

Nastavitev gonilnika
tiskalnika

Usmerjenost medijev v
pladnju 1

Usmerjenost medijev v
drugih pladnjih

Običajno

Plain or unspecified (Navadno
ali nedoločeno)

Stran za tiskanje obrnjena
navzgor

Stran za tiskanje obrnjena
navzdol

Ovojnice

Envelope (Ovojnica)

Stran za tiskanje obrnjena
navzgor, prostor za nalepko
najbližje napravi, kratki rob
proti napravi

Ovojnic ne tiskajte iz drugih
pladnjev.

Nalepke

Labels (Nalepke)

Stran za tiskanje obrnjena
navzgor

Nalepk ne tiskajte iz drugih
pladnjev.

Prosojnice

Transparencies (Prosojnice)

Stran za tiskanje obrnjena
navzgor

Stran za tiskanje obrnjena
navzdol

Svetleči papir

Plain or unspecified
(Preprosto ali nedoločeno)

Stran za tiskanje obrnjena
navzgor

Stran za tiskanje obrnjena
navzdol

Pisemski papir (enostransko
tiskanje)

Letterhead (Pisemski papir)

Stran za tiskanje obrnjena
navzgor, z zgornjim robom
proti sprednjemu delu
naprave

Stran za tiskanje obrnjena
navzdol, z zgornjim robom
proti sprednjemu delu
naprave

Pisemski papir (dvostransko
tiskanje)

Letterhead (Pisemski papir)

Stran za tiskanje obrnjena
navzdol, z zgornjim robom
proti sprednjemu delu
naprave

Stran za tiskanje obrnjena
navzgor, zgornji rob proti
sprednjemu delu naprave

Predhodno naluknjan papir
(enostransko tiskanje)

Plain or unspecified
(Preprosto ali nedoločeno)

Stran za tiskanje obrnjena
navzgor, z zgornjim robom
proti sprednjemu delu
naprave

Stran za tiskanje obrnjena
navzdol, z zgornjim robom
proti sprednjemu delu
naprave

Predhodno naluknjan papir
(dvostransko tiskanje)

Plain or unspecified
(Preprosto ali nedoločeno)

Stran za tiskanje obrnjena
navzdol, z zgornjim robom
proti sprednjemu delu
naprave

Stran za tiskanje obrnjena
navzgor, zgornji rob proti
sprednjemu delu naprave

Kartice

Cardstock (Kartice)

Stran za tiskanje obrnjena
navzgor

Stran za tiskanje obrnjena
navzdol

Grob papir

Rough (Grobi papir)

Stran za tiskanje obrnjena
navzgor

Stran za tiskanje obrnjena
navzdol

SLWW

Nalaganje medijev v vhodne pladnje

77