HP LaserJet M5035 Multifunction Printer series - Nalaganje pladnja 1 (večnamenski pladenj)

background image

Nalaganje pladnja 1 (večnamenski pladenj)

Posebne medije za tiskanje, kot so ovojnice, nalepke in prosojnice, naložite le v pladenj 1. V pladnja 2
in 3 (in dodatne pladnje 4, 5 in 6) naložite le papir.

V pladenj 1 lahko naložite do 100 listov papirja, 75 prosojnic, 50 pol listov nalepk ali 10 ovojnic.

1.

Pladenj 1 odprete tako, da sprednji pokrov potegnete navzdol.

2.

Izvlecite plastični podaljšek pladnja. Če so naloženi mediji daljši od 229 mm (9 palcev), odprite tudi
dodatni podaljšek pladnja.

3.

Potisnite vodili za širino medijev tako, da bosta nastavljeni nekoliko širše, kot je širina medijev.

SLWW

Nalaganje medijev v vhodne pladnje

73

background image

4.

Za enostransko tiskanje ali kopiranje naložite medije v pladenj s stranjo za tiskanje navzgor in
zgornjim delom medijev proti sprednjemu delu naprave. Mediji morajo biti postavljeni na sredini
med vodili za širino medijev in pod njunima jezičkoma.

Opomba

Medij velikosti A4 in Letter naložite z daljšim robom proti napravi. Ostale velikosti

(in zasukane velikosti medijev velikosti A4 in Letter) naložite s krajšim robom proti napravi.

5.

Vodili širine potisnite navznoter, da se narahlo dotikata svežnja medijev, vendar ga ne upogneta.
Poskrbite, da so mediji pod jezički vodil za širino medijev.

Opomba

Ko naprava tiska, ne dodajajte medijev v pladenj 1. To lahko povzroči zastoj. Kadar

naprava tiska, ne zapirajte sprednjih vrat.