HP LaserJet M5035 Multifunction Printer series - Nadziranje tiskalnih poslov

background image

Nadziranje tiskalnih poslov

Ko posel pošljete v tiskalnik, gonilnik tiskalnika nadzira, kateri pladenj za papir uporabljate za tiskanje.
Privzeto tiskalnik samodejno izbere pladenj, izbira pa je možna glede na tri nastavitve, ki jih določi
uporabnik: Source (Vir), Type (Vrsta) in Size (Velikost). Te nastavitve so na voljo v pogovornem
oknu Application Setting (Nastavitev aplikacije), Print (Tiskanje) ali v gonilniku tiskalnika.

Nastavitev

Opis

Source (Vir)

Usmeri tiskalnik tako, da povleče papir iz pladnja, ki ga je
določil uporabnik. Tiskalnik poskuša tiskati iz tega pladnja, ne
glede na naloženo vrsto in velikost medija. Če želite začeti
tiskati, v izbran pladenj naložite pravilno vrsto in velikost medija
za tiskanje. Ko pladenj naložite, tiskalnik začne s tiskanjem.
Če tiskalnik ne začne s tiskanjem:

Preverite, ali konfiguracija pladnja ustreza velikosti ali
vrsti tiskalnega posla.

Pritisnite

OK

, če želite, da tiskalnik poskuša tiskati iz

drugega pladnja.

Type (Vrsta) ali Size (Velikost)

Usmeri tiskalnik tako, da povleče papir ali medij za tiskanje iz
prvega pladnja, ki je naložen z izbrano vrsto ali velikostjo. Pri
tiskanju na medije za tiskanje, kot so nalepke ali prosojnice,
vedno tiskajte glede na vrsto
.

88

Poglavje 4 Mediji in pladnji

SLWW

background image

5