HP LaserJet M5035 Multifunction Printer series - Podprte teže in velikosti medijev

background image

Podprte teže in velikosti medijev

Ta razdelek vsebuje informacije o velikostih, težah in zmogljivostih papirja in drugih medijev za tiskanje,
ki jih podpira posamezni pladenj.

Tabela 4-2

Specifikacije pladnja 1

Vrsta medijev

Dimenzije

1

Teža

Zmogljivost

2

Papir

Najmanj: 76 x 127 mm

Največ: 312 x 470 mm

60 to 199 g/m

2

Do 100 listov papirja teže
60 do 120 g/m

2

(16 to 32 lb).

68

Poglavje 4 Mediji in pladnji

SLWW

background image

Vrsta medijev

Dimenzije

1

Teža

Zmogljivost

2

Manj kot 100 listov papirja teže
120 do 199 g/m

2

(32 do 53 lb)

(najvišja dovoljena višina svežnja:
13 mm ali 0,5 palca)

Prosojnice in neprepusten film

Najmanj: 76 x 127 mm

Največ: 312 x 470 mm

Debelina: 0,10 do 0,13 mm
(4 do 5 milov)

Višina svežnja do 13 mm

Nalepke

3

Najmanj: 76 x 127 mm

Največ: 312 x 470 mm

Debelina: do 0,23 mm (do
9 milov)

Višina svežnja do 13 mm

Ovojnice

Najmanj: 76 x 127 mm

Največ: 312 x 470 mm

75 g/m

2

do 90 g/m

2

Do 10 ovojnic

1

Naprava podpira širok nabor medijev za tiskanje, ki so standardnih velikosti in velikosti po meri. Za
podprte velikosti si oglejte gonilnik tiskalnika.

2

Zmogljivost je odvisna od teže in debeline medijev ter okoljskih razmer.

3

Gladkost: 100 do 250 (Sheffield).

Tabela 4-3

Specifikacije pladnja 2

Vrsta medijev

Dimenzije

1

Teža

Zmogljivost

2

Papir

Najmanj: 148 x 210 mm

Največ: 297 x 364 mm

60 do 120 g/m

2

Do 250 listov

1

Naprava podpira širok nabor medijev za tiskanje, ki so standardnih velikosti in velikosti po meri. Za
podprte velikosti si oglejte gonilnik tiskalnika.

2

Zmogljivost je odvisna od teže in debeline medijev ter okoljskih razmer.

Tabela 4-4

Specifikacije pladnja 3

Vrsta medijev

Dimenzije

1

Teža

Zmogljivost

2

Papir

Najmanj: 148 x 210 mm

Največ: 297 x 432 mm

60 do 120 g/m

2

Do 250 listov

1

Naprava podpira širok nabor medijev za tiskanje, ki so standardnih velikosti in velikosti po meri. Za
podprte velikosti si oglejte gonilnik tiskalnika.

2

Zmogljivost je odvisna od teže in debeline medijev ter okoljskih razmer.

Tabela 4-5

Specifikacije dodatnih pladnjev 4, 5 in 6

Vrsta medijev

Dimenzije

1

Teža

Zmogljivost

2

Papir

Najmanj: 148 x 210 mm

60 do 120 g/m

2

Do 500 listov

Tabela 4-2

Specifikacije pladnja 1 (Se nadaljuje)

SLWW

Izbira tiskalnih medijev

69

background image

Vrsta medijev

Dimenzije

1

Teža

Zmogljivost

2

Največ: 297 x 432 mm

1

Naprava podpira širok nabor medijev za tiskanje, ki so standardnih velikosti in velikosti po meri. Za
podprte velikosti si oglejte gonilnik tiskalnika.

2

Zmogljivost je odvisna od teže in debeline medijev ter okoljskih razmer.

Tabela 4-6

Specifikacije za samodejno dvostransko tiskanje

Pladnji

Dimenzije

1

Teža

Zmogljivost

2

Pladenj 1

Najmanj: 148 x 210 mm

Največ: 297 x 432 mm

60 do 120 g/m

2

Do 100 listov

Pladenj 2

Najmanj: 148 x 210 mm

Največ: 297 x 364 mm

60 do 120 g/m

2

Do 250 listov

Pladenj 3 in dodatni pladnji 4, 5
in 6

Najmanj: 148 x 210 mm

Največ: 297 x 432 mm

60 do 120 g/m

2

Pladenj 3: do 250 listov

Dodatni pladnji 4, 5 in 6: do
500 listov

1

Naprava podpira širok nabor medijev za tiskanje, ki so standardnih velikosti in velikosti po meri. Za
podprte velikosti si oglejte gonilnik tiskalnika.

2

Zmogljivost je odvisna od teže in debeline medijev ter okoljskih razmer.

Tabela 4-7

Specifikacije za samodejno spenjanje in zlaganje

Operacija

Dimenzije

1

Teža

Zmogljivost zunanjega
pladnja

2

Samodejno spenjanje

Podprte standardne velikosti:

A4 (297 x 210 mm; 11,7 x 8,27 palca)

Letter, 279 x 216 mm (11 x 8,5 palca)

Opomba

Samodejno spenjanje ni podprto

pri zasukanih medijih velikosti A4 in Letter.

60 do 120 g/m

2

Do 500 listov

Samodejno zlaganje

Podprte standardne velikosti:

A4 (297 x 210 mm; 11,7 x 8,27 palca)

Letter, 279 x 216 mm (11 x 8,5 palca)

B4-JIS (257 x 364 mm; 10,1 x 14,33 palca)

B5-JIS (257 x 182 mm; 10,1 x 7,2 palca)

Legal (216 x 356 mm; 8,5 x 14 palcev)

Executive (267 x 184 mm; 10,5 x 7,25 palca)

A5 (210 x 148 mm; 8,27 x 5,83 palca)

Executive JIS (216 x 330 mm; 8,5 x 13 palcev)

60 do 120 g/m

2

Do 500 listov

Tabela 4-5

Specifikacije dodatnih pladnjev 4, 5 in 6 (Se nadaljuje)

70

Poglavje 4 Mediji in pladnji

SLWW

background image

Operacija

Dimenzije

1

Teža

Zmogljivost zunanjega
pladnja

2

A3 (297 x 420 mm; 11,69 x 16,54 palca)

Ledger (279 x 432 mm; 11 x 17 palca)

Opomba

Samodejno zlaganje ni podprto

pri zasukanih medijih velikosti A4 in Letter.

1

Naprava podpira širok nabor medijev za tiskanje, ki so standardnih velikosti in velikosti po meri. Za
podprte velikosti si oglejte gonilnik tiskalnika.

2

Zmogljivost je odvisna od teže in debeline medijev ter okoljskih razmer.

Tabela 4-8

Specifikacije za samodejni podajalnik dokumentov (SPD)

Vrsta medijev

Dimenzije

1

Teža

Zmogljivost

2

Papir

Najmanj: 138 x 210 mm

Največ: 279 x 432 mm

60 do 120 g/m

2

Do 50 strani

Opomba

Samodejni
spenjalnik lahko
spne do 30 listov.

1

Naprava podpira širok nabor medijev za tiskanje, ki so standardnih velikosti in velikosti po meri. Za
podprte velikosti si oglejte gonilnik tiskalnika.

2

Zmogljivost je odvisna od teže in debeline medijev ter okoljskih razmer.

Tabela 4-7

Specifikacije za samodejno spenjanje in zlaganje (Se nadaljuje)

SLWW

Izbira tiskalnih medijev

71