HP LaserJet M5035 Multifunction Printer series - Uporaba zaslona Copy (Kopiranje)

background image

Uporaba zaslona Copy (Kopiranje)

Na začetnem zaslonu se dotaknite

Copy (Kopiraj)

, da prikažete zaslon Copy (Kopiranje). Zaslon Copy

(Kopiranje) je prikazan na

Slika 7-1 Zaslon Copy (Kopiranje)

. Na začetku je vidnih le prvih šest funkcij

kopiranja. Če si želite ogledati tudi ostale funkcije kopiranja, se dotaknite

More Options (Več

možnosti)

.

Slika 7-1

Zaslon Copy (Kopiranje)

114 Poglavje 7 Kopiranje

SLWW