HP LaserJet M5035 Multifunction Printer series - Spreminjanje nastavite zbiranja kopij

background image

Spreminjanje nastavite zbiranja kopij

Napravo lahko nastavite tako, da samodejno zbira več kopij v sklop. Če na primer izdelujete dve kopiji
treh strani in je funkcija samodejnega zbiranja vklopljena, se strani natisnejo po tem vrstnem redu:
1,2,3,1,2,3. Če samodejno zbiranji ni vklopljeno, se strani natisnejo po naslednjem vrstnem redu:
1,1,2,2,3,3.

Če želite uporabljati funkcijo samodejnega zbiranja, velikost izvirnega dokumenta ne sme presegati
zmožnosti pomnilnika. Če presega, naprava naredi samo eno kopijo, na zaslonu pa se prikaže sporočilo
o spremembi. Če pride do tega, z enim od naslednjih načinov zaključite posel:

Posel razdelite na več manjših, z manj stranmi.

Hkrati naredite samo eno kopijo dokumenta.

Izklopite samodejno zbiranje.

Nastavitev zbiranja, ki jo izberete, velja za vse kopije, dokler nastavitve ne spremenite. Privzeta
nastavitev za samodejno zbiranje kopij je

On (Vklopljeno)

.

1.

Na nadzorni plošči se dotaknite možnosti

Copy (Kopiraj)

.

2.

Dotaknite se

Staple/Collate (Spenjanje/zbiranje kopij)

.

3.

Dotaknite se

Collate (Zbiranje kopij)

.

118 Poglavje 7 Kopiranje

SLWW