HP LaserJet M5035 Multifunction Printer series - Prilagajanje nastavitev kopiranja

background image

Prilagajanje nastavitev kopiranja

Naprava ponuja veliko funkcij, zato lahko prilagodite kopije. Vse te funkcije so na voljo na zaslonu

Copy

(Kopiraj)

.

Zaslon

Copy (Kopiraj)

je sestavljen iz več strani. Na prvi strani se dotaknite

More Options (Več

možnosti)

, da se premaknete na naslednjo stran. Nato se dotaknite smernega gumba navzgor ali

navzdol, da se premaknete na naslednje strani.

Če želite več podrobnosti o uporabi možnosti, se dotaknite želene možnosti in nato gumba za pomoč
( ) v desnem zgornjem kotu zaslona. V spodnji tabeli je pregled možnosti kopiranja.

Opomba

Nekatere navedene možnosti se mogoče ne prikažejo, odvisno od tega, kako je

skrbnik sistema nastavil napravo. Možnosti v tabeli so naštete po vrsti, kot se prikazujejo.

Ime možnosti

Opis

Sides (Strani)

To funkcijo uporabite, če želite nastaviti, ali je izvirnik natisnjen na eno ali obe strani in ali naj
bodo kopije natisnjene na eno ali obe strani.

Staple/Collate (Spni/zberi)

ali

Collate (Zbiranje kopij)

Če imate pritrjen izbirni HP-jev pripomoček za spenjanje/zlaganje/ločevanje, je na voljo
možnost

Staple/Collate (Spni/zberi)

. To funkcijo uporabite, če želite nastaviti možnosti za

spenjanje in sestavljanje strani po sklopih.

Če nimate pritrjenega izbirnega HP-jevega pripomočka za spenjanje/zlaganje/ločevanje, je na
voljo možnost

Collate (Zbiranje kopij)

. To funkcijo uporabite, če želite sestaviti vsak sklop

kopiranih strani v enakem vrstnem redu, kot je izvirnik.

Paper Selection (Izbira
papirja)

To funkcijo uporabite, če želite izbrati pladenj, ki podpira velikost in vrsto želenega papirja.

Image Adjustment
(Nastavitev slike)

To funkcijo uporabite, če želite izboljšati splošno kakovost kopije. Prilagodite lahko na primer
svetlost ter ostrino in z nastavitvijo

Background Cleanup (Brisanje ozadja)

odstranite blede slike

iz ozadja ali svetle barve v ozadju.

Content Orientation
(Usmerjenost vsebine)

To funkcijo uporabite, če želite določiti način, kako naj bo vsebina izvirne strani razporejena na
strani: pokončno ali ležeče.

Output Bin (Izhodni pladenj)

To funkcijo uporabite, če želite izbrati izhodni pladenj za kopije.

Optimize Text/Picture
(Optimiranje besedila/slike)

To funkcijo uporabite, če želite prilagoditi kopije za določeno vrsto vsebine. Kopije lahko
prilagodite za besedilo ali natisnjene slike ali pa ročno nastavite vrednosti.

Pages per Sheet (Število
strani na list)

To funkcijo uporabite, če želite kopirati več strani na en list papirja.

Original Size (Izvirna velikost)

To funkcijo uporabite, če želite opisati velikost strani izvirnega dokumenta.

Booklet Format (Format
brošure)

To funkcijo uporabite, če želite kopirati dve ali več strani na en list papirja tako, da ga lahko
potem prepognete po sredini in ustvarite knjižico.

Edge-To-Edge (Od roba do
roba)

To funkcijo uporabite, če se želite izogniti sencam, ki se lahko pojavijo ob robovih kopij, ko je
izvirni dokument natisnjen blizu roba. To funkcijo združite s funkcijo

Reduce/Enlarge (Zmanjšaj/

Povečaj)

in zagotovite, da bo celotna stran natisnjena na kopijah.

Job Build (Priprava opravila)

To funkcijo uporabite, da združite več sklopov izvirnih dokumentov v en rezultat kopiranja.
Uporabite jo tudi, če želite kopirati izvirni dokument, ki ima več strani, kot jih lahko hkrati naložite
v podajalnik dokumentov.

SLWW

Prilagajanje nastavitev kopiranja 117