HP LaserJet M5035 Multifunction Printer series - Kopiranje s stekla optičnega bralnika

background image

Kopiranje s stekla optičnega bralnika

Steklo optičnega bralnika lahko uporabite za kopiranje največ 999 kopij majhnega, lahkega medija (lažji
od 60 g/m

2

ali 16 lb) ali debelejšega medija (težji od 105 g/m

2

ali 28 lb). Tukaj so vključeni mediji, kot

so recepti, časopisni izrezki, fotografije, stari dokumenti, obrabljeni dokumenti in knjige.

Izvirni dokument položite na steklo obrnjenega navzdol. Robove izvirnika poravnajte z levim zgornjim
kotom stekla.

Če želite kopirati s privzetimi možnostmi kopiranja, s številčno tipkovnico na nadzorni plošči izberite
število kopij in pritisnite

Start (Zagon)

. Če želite uporabite prilagojene možnosti, se dotaknite

Copy

(Kopiraj)

. Določite nastavitve in pritisnite

Start (Zagon)

. Če želite več informacij o uporabi prilagojenih

nastavitev, glejte

Prilagajanje nastavitev kopiranja

.