HP LaserJet M5035 Multifunction Printer series - Kopiranje iz podajalnika dokumentov

background image

Kopiranje iz podajalnika dokumentov

Podajalnik dokumentov lahko uporabite za kopiranje največ 999 kopij dokumenta, ki ima do 50 strani
(odvisno od debeline strani). Dokument položite v podajalnik dokumentov tako, da bodo strani obrnjene
navzgor.

Če želite kopirati s privzetimi možnostmi kopiranja, s številčno tipkovnico na nadzorni plošči izberite
število kopij in pritisnite

Start (Zagon)

. Če želite uporabite prilagojene možnosti, se dotaknite

Copy

(Kopiraj)

. Določite nastavitve in pritisnite

Start (Zagon)

. Če želite več informacij o uporabi prilagojenih

nastavitev, glejte

Prilagajanje nastavitev kopiranja

.

Preden začnete z drugim rezultatom kopiranja, vzemite izvirni dokument iz izhodnega pladnja
podajalnika dokumentov, ki je pod vhodnim pladnjem podajalnika, in nato vzemite kopije iz ustreznega
izhodnega pladnja.

116 Poglavje 7 Kopiranje

SLWW