HP LaserJet M5035 Multifunction Printer series - Nastavljanje privzetih možnosti kopiranja

background image

Nastavljanje privzetih možnosti kopiranja

S skrbniškim menijem lahko ustvarite privzete nastavite, ki veljajo za vsa kopiranja. Po potrebi lahko za
posamezen posel preglasite večino nastavitev. Ko je posel dokončan, naprava ponovno začne
uporabljati privzete nastavitve.

1.

Na začetnem zaslonu se premaknite do možnosti

Administration (Skrbništvo)

in se je dotaknite.

2.

Dotaknite se

Default Job Options (Privzete možnosti opravila)

in nato

Default Copy Options

(Privzete možnosti kopiranja)

.

3.

Na voljo imate več možnosti. Privzete vrednosti lahko spremenite za vse možnosti ali samo za eno
možnost.

Informacije o vsaki možnosti najdete v razdelku

Prilagajanje nastavitev kopiranja

. Vgrajeni sistem

za pomoč ima pri vsaki možnosti tudi razlago. Dotaknite se gumba

Help

(Pomoč) ( ) v desnem

zgornjem kotu zaslona.

4.

Če želite iz skrbniškega menija, se dotaknite gumba

Home

(Na začetek) ( ) v levem zgornjem

kotu zaslona.

SLWW

Nastavljanje privzetih možnosti kopiranja 115