HP LaserJet M5035 Multifunction Printer series - Samodejno kopiranje obojestranskih dokumentov (samo modeli s pripomočkom za obojestransko tiskanje)

background image

Samodejno kopiranje obojestranskih dokumentov (samo modeli s

pripomočkom za obojestransko tiskanje)

Privzeta nastavite kopiranja je ena stran na eno stran. Z naslednjimi koraki spremenite nastavitev tako,
da lahko kopirate dokumente, ki so obojestranski.

Ustvarjanje obojestranskih kopij iz enostranskega dokumenta

1.

Naložite dokumente, ki jih želite kopirati, v podajalnik dokumentov tako, da bo prva stran obrnjena
navzgor in da gre zgornja stran najprej v podajalnik dokumentov.

2.

Na nadzorni plošči se dotaknite možnosti

Copy (Kopiraj)

.

3.

Dotaknite se

Sides (Strani)

.

4.

Dotaknite se 1–sided original (1–stranski izvirnik), 2–sided output (2–stranski natis).

5.

Dotaknite se

OK (V redu)

.

6.

Dotaknite se

Start Copy (Začni kopiranje)

.

SLWW

Kopiranje obojestranskih dokumentov 119

background image

Ustvarjanje obojestranskih kopij iz dvostranskega dokumenta

1.

Naložite dokumente, ki jih želite kopirati, v podajalnik dokumentov tako, da bo prva stran obrnjena
navzgor in da gre zgornja stran najprej v podajalnik dokumentov.

Opomba

Obojestransko kopiranje s stekla namiznega optičnega bralnika ni podprto.

2.

Na nadzorni plošči se dotaknite možnosti

Copy (Kopiraj)

.

3.

Dotaknite se

Sides (Strani)

.

4.

Dotaknite se 2–sided original (2–stranski izvirnik), 2–sided output (2–stranski natis).

5.

Dotaknite se

OK (V redu)

.

6.

Dotaknite se

Start Copy (Začni kopiranje)

.

Ustvarjanje enostranskih kopij iz dvostranskega dokumenta

1.

Naložite dokumente, ki jih želite kopirati, v podajalnik dokumentov tako, da bo prva stran obrnjena
navzgor in da gre zgornja stran najprej v podajalnik dokumentov.

2.

Na nadzorni plošči se dotaknite možnosti

Copy (Kopiraj)

.

3.

Dotaknite se

Sides (Strani)

.

4.

Dotaknite se 2–sided original (2–stranski izvirnik), 1–sided output (1–stranski natis).

5.

Dotaknite se

OK (V redu)

.

6.

Dotaknite se

Start Copy (Začni kopiranje)

.

120 Poglavje 7 Kopiranje

SLWW