HP LaserJet M5035 Multifunction Printer series - Ročno kopiranje obojestranskih dokumentov

background image

Ročno kopiranje obojestranskih dokumentov

Kopije iz tega procesa so natisnjene na eno stran in jih morate ročno zbirati.

1.

Naložite dokumente, ki jih želite kopirati, v vhodni pladenj podajalnika dokumentov tako, da bo prva
stran obrnjena navzgor in da gre zgornja stran najprej v podajalnik dokumentov.

2.

Dotaknite se

Start Copy (Začni kopiranje)

. Kopirajo in natisnejo se lihe strani.

3.

Sveženj vzemite iz vhodnega pladnja podajalnika dokumentov in ponovno naložite sveženj tako,
da bo zadnja stran obrnjena navzgor in da gre zgornja stran najprej v podajalnik dokumentov.

4.

Dotaknite se

Start Copy (Začni kopiranje)

. Kopirajo in natisnejo se sode strani.

5.

Zberite lihe in sode natisnjene kopije.