HP LaserJet M5035 Multifunction Printer series - Nastavljanje privzetega prehoda

background image

Nastavljanje privzetega prehoda

1.

Premaknite se do možnosti

Administration (Skrbništvo)

in se je dotaknite.

2.

Premaknite se do možnosti

Initial Setup (Začetna namestitev)

in se je dotaknite.

3.

Dotaknite se

Networking and I/O (Omrežje in V/I)

.

4.

Dotaknite se

Embedded Jetdirect (Vgrajeni Jetdirect)

.

58

Poglavje 3 Konfiguracija V/I

SLWW

background image

5.

Dotaknite se

TCP/IP

.

6.

Dotaknite se

IPV4 Settings (Nastavitve IPV4)

.

7.

Dotaknite se

Config Method (Način konfiguracije)

.

8.

Dotaknite se

Manual (Ročno)

.

9.

Dotaknite se

Save (Shrani)

.

10.

Dotaknite se

Manual Settings (Ročne nastavitve)

.

11.

Dotaknite se

Default Gateway (Privzeti prehod)

.

12.

Dotaknite se polja za privzeti prehod.

13.

S tipkovnico na zaslonu na dotik vpišite privzeti prehod.

14.

Dotaknite se

OK (V redu)

.

15.

Dotaknite se

Save (Shrani)

.