HP LaserJet M5035 Multifunction Printer series - Nastavljanje naslova IP

background image

Nastavljanje naslova IP

Trenutni naslov IP naprave si lahko ogledate z začetnega zaslona nadzorne plošče tako, da se
dotaknete možnosti

Network Address (Omrežni naslov)

.

Z naslednjim postopkom lahko ročno spremenite naslov IP.

1.

Premaknite se do možnosti

Administration (Skrbništvo)

in se je dotaknite.

2.

Premaknite se do možnosti

Initial Setup (Začetna namestitev)

in se je dotaknite.

3.

Dotaknite se

Networking and I/O (Omrežje in V/I)

.

4.

Dotaknite se

Embedded Jetdirect (Vgrajeni Jetdirect)

.

5.

Dotaknite se

TCP/IP

.

SLWW

Omrežna konfiguracija

57

background image

6.

Dotaknite se

IPV4 Settings (Nastavitve IPV4)

.

7.

Dotaknite se

Config Method (Način konfiguracije)

.

8.

Dotaknite se

Manual (Ročno)

.

9.

Dotaknite se

Save (Shrani)

.

10.

Dotaknite se

Manual Settings (Ročne nastavitve)

.

11.

Dotaknite se

IP Address (IP-naslov)

.

12.

Dotaknite se polja za naslov IP.

13.

S tipkovnico na zaslonu na dotik vpišite naslov IP.

14.

Dotaknite se

OK (V redu)

.

15.

Dotaknite se

Save (Shrani)

.