HP LaserJet M5035 Multifunction Printer series - Nastavljanje maske podomrežja

background image

Nastavljanje maske podomrežja

1.

Premaknite se do možnosti

Administration (Skrbništvo)

in se je dotaknite.

2.

Premaknite se do možnosti

Initial Setup (Začetna namestitev)

in se je dotaknite.

3.

Dotaknite se

Networking and I/O (Omrežje in V/I)

.

4.

Dotaknite se

Embedded Jetdirect (Vgrajeni Jetdirect)

.

5.

Dotaknite se

TCP/IP

.

6.

Dotaknite se

IPV4 Settings (Nastavitve IPV4)

.

7.

Dotaknite se

Config Method (Način konfiguracije)

.

8.

Dotaknite se

Manual (Ročno)

.

9.

Dotaknite se

Save (Shrani)

.

10.

Dotaknite se

Manual Settings (Ročne nastavitve)

.

11.

Dotaknite se

Subnet Mask (maska podomrežja)

.

12.

Dotaknite se polja za masko podomrežja.

13.

S tipkovnico na zaslonu na dotik vpišite masko podomrežja.

14.

Dotaknite se

OK (V redu)

.

15.

Dotaknite se

Save (Shrani)

.