HP LaserJet M5035 Multifunction Printer series - Predpisi FCC

background image

Predpisi FCC

Ta oprema je preizkušena in ustreza omejitvam za digitalne naprave razreda A, v skladu s 15. delom
predpisov FCC. Te omejitve so namenjene primerni zaščiti pred škodljivimi motnjami pri namestitvi v
stanovanjih. Ta oprema proizvaja, uporablja in lahko oddaja radiofrekvenčno energijo. Če ta oprema ni
nameščena in uporabljena v skladu z navodili, lahko proizvaja motnje v radijskih zvezah. Kljub temu ni
nobenega jamstva, da v določeni namestitvi teh motenj ne bo. Če ta oprema povzroča motnje radijskega
in televizijskega sprejema, kar lahko ugotovimo z izklopom in vklopom opreme, naj uporabnik poskuša
odpraviti motnje z enim ali več izmed naslednjih ukrepov:

Obrnite ali prestavite sprejemno anteno.

Povečajte razdaljo med opremo in sprejemnikom.

Povežite opremo z vtičnico, ki je na drugem tokokrogu kot sprejemnik.

Posvetujte se s prodajalcem ali izkušenim radijskim/TV-tehnikom.

Opomba

Spremembe ali prilagoditve tiskalnika, ki jih izrecno ne odobri HP, lahko izničijo

uporabnikovo garancijo.

Omejitve za napravo razreda A 15. dela predpisov FCC zahtevajo, da uporabljate zaščiten
vmesniški kabel.

260 Dodatek D Informacije o predpisih

SLWW