HP LaserJet M5035 Multifunction Printer series - Papir

background image

Papir

Ta izdelek lahko uporablja recikliran papir, če ta ustreza smernicam v HP LaserJet Printer Family Print
Media Guide (Priročnik za tiskalne medije za družino tiskalnikov HP LaserJet)
. Ta izdelek je primeren
za uporabo recikliranega papirja v skladu z EN12281:2002.