HP LaserJet M5035 Multifunction Printer series - Izjava za telekomunikacijo

background image

Izjava za telekomunikacijo

Modeli HP LaserJet M5035X MFP in HP LaserJet M5035XS MFP imajo pripomoček HP LaserJet Analog
Fax Accessory 300, ki zagotavlja povezavo z omrežjem PSTN (public switch telephone network) za
delovanje faksa, že nameščen. Glejte HP LaserJet Analog Fax Accessory 300 User Guide (Uporabniški
priročnik za dodatno opremo za analogni faks HP LaserJet 300)
, če želite prebrati vse upravne
informacije in upravna obvestila, ki so povezana z delovanjem faksa in napravo.

SLWW

Izjava za telekomunikacijo 265