HP LaserJet M5035 Multifunction Printer series - Izjava o ustreznosti

background image

Izjava o ustreznosti

Izjava o ustreznosti

v skladu z vodilom ISO/IEC 22 in EN 45014
Ime proizvajalca:

Hewlett-Packard Company

Naslov proizvajalca:

11311 Chinden Boulevard,
Boise, Idaho 83714-1021, ZDA

izjavlja, da izdelek

Ime izdelka:

HP LaserJet M5025/M5035 Series

Dodatna oprema

5)

:

Q7549A – dodatni duplekser
Q7834A – dodatni predalnik za 1 x 500 listov
Q7835A – dodatni predalnik za 3 x 500 listov
Q7604A – dodatni spenjalnik/zlagalnik
BOISB-0308-00 – modul faksa

Kontrolna številka modela

3)

:

BOISB-0502-01

Možnosti izdelka:

Vse

Tiskalna kartuša

Q7570A

v skladu z naslednjimi specifikacijami izdelka:

Varnost:

IEC 60950-1:2001 / EN60950-1: 2001
IEC 60825-1:1993 +A1 +A2/EN 60825-1:1994 +A11 +A2 (laserski/LED-izdelek razreda 1)
GB4943-2001

EMC:

CISPR22:1993 +A1 +A2/EN 55022:1994 +A1 +A2 - razred A

1,4)

EN 61000-3-2:2000
EN 61000-3-3:1995 +A1
EN 55024:1998 +A1 +A2
Naslov FCC 47 CFR, razred A 15. dela

2)

/ICES-003, 4. izdaja

TELECOM:

TBR-21:1998; EG 201 121:1998

Dodatne informacije:

Ta izdelek ustreza zahtevam Direktive o elektromagnetni združljivosti 89/336/EGS, Direktive o nizki napetosti 73/23/EGS in Direktive R&TTE
1999/5/ES (dodatek II) in je kot takšen opremljena z oznako CE.

1) Izdelek je preizkušen v značilni konfiguraciji z osebnimi računalniki Hewlett-Packard.

2) Ta naprava ustreza 15. delu pravilnika FCC. Uporaba je dovoljena pod naslednjima pogojema: (1) naprava ne sme povzročati škodljivih
motenj in (2) naprava mora sprejeti vse prejete motnje, vključno s tistimi, ki lahko povzročijo neželeno delovanje.

3) Zaradi kontrole je izdelku dodeljena kontrolna številka modela. Te številke ne zamenjate z imenom izdelka ali s številkami izdelka.

4) Izdelek ustreza zahtevam standardov EN55022 in CNS13438 razreda A, zaradi česar velja naslednje: “Opozorilo – To je izdelek razreda
A. V domačem okolju lahko povzroča radijske motnje, zaradi česar bo uporabnik primoran izvesti ustrezne ukrepe".

5) Vse modularne odobritve dodatne opreme za analogni faks po svetu, ki jih je družba Hewlett-Packard pridobila za kontrolna identifikacijska
številka modela BOISB-0308-00, vključujejo modemski modul proizvajalca Multi-Tech Systems MT5634SMI.

Boise, Idaho , ZDA

11. maj 2006

Samo za teme o predpisih:

Oseba za stik v
Avstraliji:

Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Australia Ltd., 31-41 Joseph Street, Blackburn, Victoria 3130, Avstralija

Oseba za stik v
Evropi:

Vaš Hewlett-Packardov krajevni prodajni in servisni zastopnik ali Hewlett-Packard GmbH, oddelek HQ-TRE/Standards
Europe, Herrenberger Strasse 140, , D-71034, Böblingen, (FAKS: +49-7031-14-3143)

Oseba za stik v
ZDA:

Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Company, PO Box 15, Mail Stop 160, Boise, ID 83707-0015, , (telefon:
208-396-6000)

266 Dodatek D Informacije o predpisih

SLWW