HP LaserJet M5035 Multifunction Printer series - Mediji za spenjanje

background image

Mediji za spenjanje

Izbira spenjalnika na nadzorni plošči za tiskalna opravila

1.

Pritisnite

Administration (Skrbništvo)

, pritisnite

Device Behavior (Vedenje naprave)

, pritisnite

Stapler/Stacker (Spenjalnik/zlagalnik)

in nato

Staple (Spni)

.

2.

Pritisnite možnost, ki jo želite uporabiti,

None (Brez)

ali

One left angled (Levi kot)

.

SLWW

Uporaba spenjalnika

91

background image

Opomba

Z izbiro spenjalnika na nadzorni plošči tiskalnika se privzeta nastavitev spremeni v

Staple (Spni)

. Mogoče je, da bodo speta vsa tiskalna opravila. Vendar nastavitve, ki so

spremenjene v gonilniku tiskalnika, preglasijo nastavitve, ki so spremenjene na nadzorni plošči.

Izbira spenjalnika v gonilniku tiskalnika za tiskalna opravila (Windows)

Opomba

Z naslednjim postopkom privzeto nastavitev spremenite tako, da se spenjajo vsa

tiskalna opravila.

1.

Odprite gonilnik tiskalnika. Oglejte si

Odprite gonilnike tiskalnika

. Poiščite stolpec z naslovom

"Sprememba privzetih nastavitev tiskalnega opravila".

2.

Na zavihku Output (Izhod) kliknite spustni seznam pod Staple (Spenjalnik) in kliknite One Staple
Angled
(Ena sponka v kotu).

Opomba

Ustvarite lahko Quick Set (Hitra nastavitev) z ustreznimi nastavitvami.

Izbira spenjalnika v gonilniku tiskalnika za tiskalna opravila (Mac)

Izberite spenjalnik tako, da ustvarite novo prednastavitev v gonilniku tiskalnika.

1.

Odprite gonilnik tiskalnika. Oglejte si

Odprite gonilnike tiskalnika

. Poiščite stolpec z naslovom

"Sprememba privzetih nastavitev tiskalnega opravila" in sledite navodilom za uporabljeni
operacijski sistem.

2.

Ustvarite novo prednastavitev.

Nastavitev spenjalnika na nadzorni plošči za vsa opravila kopiranja

Opomba

Z naslednjim postopkom spremenite privzeto nastavitev za vsa opravila kopiranja.

1.

Pritisnite

Administration (Skrbništvo)

, pritisnite

Default Job Options (Privzete možnosti opravila)

,

pritisnite

Default Copy Options (Privzete možnosti kopiranja)

in nato

Staple/Collate (Spni/zberi)

.

2.

Pritisnite možnost, ki jo želite uporabiti,

None (Brez)

ali

One left angled (Levi kot)

.

Nastavitev spenjalnika na nadzorni plošči za eno opravilo kopiranja

Opomba

Z naslednjim postopkom nastavite možnost spenjanja za samo trenutno opravilo

kopiranja.

1.

Pritisnite

Copy (Kopiraj)

in nato

Staple/Collate (Spni/zberi)

.

2.

Pritisnite možnost, ki jo želite uporabiti,

None (Brez)

ali

Top left angled

(V zgornjem levem kotu).

92

Poglavje 5 Funkcije naprave

SLWW

background image

Konfiguriranje naprave tako, da se, ko je kartuša s sponkami prazna, zaustavi ali nadaljuje z opravilom

Določite lahko, ali naj MFP, ko je kartuša s sponkami prazna, zaustavi tiskanje oziroma nadaljuje z njim,
vendar dokumentov ne spne.

1.

Pritisnite

Administration (Skrbništvo)

, pritisnite

Device Behavior (Vedenje naprave)

, pritisnite

Stapler/Stacker (Spenjalnik/zlagalnik)

in nato

Staples Out (Sponke ven)

.

2.

Pritisnite možnost, ki jo želite uporabiti:

Izberite

Stop (Zaustavitev)

za zaustavitev vsega tiskanja, dokler ni kartuša s sponkami

zamenjana.

Izberite

Continue (Nadaljuj)

za nadaljevanje tiskalnih opravil brez spenjanja.

SLWW

Uporaba spenjalnika

93