HP LaserJet M5035 Multifunction Printer series - Ustvarjanje zasebnega opravila

background image

Ustvarjanje zasebnega opravila

Da bi navedli, da je opravilo zasebno, v gonilniku izberite možnost

Private Job

(Zasebno opravilo),

vnesite uporabniško ime in ime opravila ter vnesite štirimestno številko PIN. Opravilo ne bo natisnjeno,
dokler na nadzorni plošči naprave ne vnesete številke PIN.