HP LaserJet M5035 Multifunction Printer series - Tiskanje zasebnega opravila

background image

Tiskanje zasebnega opravila

Zasebno opravilo lahko natisnete s pomočjo nadzorne plošče, ko je bilo to poslano napravi.

1.

Na začetnem zaslonu se dotaknite

Job Storage (Pomnilnik opravil)

.

2.

Dotaknite se jezička

Retrieve (Pridobi)

.

SLWW

Uporaba funkcij pomnilnika opravil

95

background image

3.

Pomaknite se do mape, v kateri je shranjeno zasebno opravilo, in se je dotaknite.

4.

Pomaknite se do zasebnega opravila, ki ga želite natisniti, in se ga dotaknite.

Opomba

Zasebno opravilo bo označeno s simbolom [simbol ključavnice].

5.

Dotaknite se polja

PIN

.

6.

S številčnico vnesite številko PIN in se dotaknite OK (V redu).

7.

Dotaknite se polja

Copies (Kopije)

, če želite spremeniti število kopij za tiskanje.

8.

Dotaknite se

Retrieve Stored Job (Pridobi shranjena opravila)

( ), da bi natisnili dokument.