HP LaserJet M5035 Multifunction Printer series - Brisanje zasebnega opravila

background image

Brisanje zasebnega opravila

Ko zasebno opravilo sprostite za tiskanje, se samodejno izbriše z diska naprave. Če opravilo želite
izbrisati brez tiskanje, to storite na naslednji način.

1.

Na začetnem zaslonu se dotaknite

Job Storage (Pomnilnik opravil)

.

2.

Dotaknite se jezička

Retrieve (Pridobi)

.

3.

Pomaknite se do mape, v kateri je shranjeno zasebno opravilo, in se je dotaknite.

4.

Pomaknite se do zasebnega opravila, ki ga želite izbrisati, in se ga dotaknite.

Opomba

Zasebno opravilo bo označeno s simbolom [simbol ključavnice].

5.

Dotaknite se polja

PIN

.

6.

S številčnico vnesite številko PIN in se dotaknite

OK (V redu)

.

7.

Dotaknite se

Delete (Izbriši)

.