HP LaserJet M5035 Multifunction Printer series - Ustvarjanje shranjenega opravila kopiranja

background image

Ustvarjanje shranjenega opravila kopiranja

1.

Dokument s sprednjo stranjo navzdol položite na steklo ali s sprednjo stranjo navzgor v SPD.

2.

Na začetnem zaslonu se dotaknite

Job Storage (Pomnilnik opravil)

.

3.

Dotaknite se jezička

Create (Ustvari)

.

SLWW

Uporaba funkcij pomnilnika opravil

97

background image

4.

Na enega izmed naslednjih načinov navedite ime za shranjeno opravilo:

Na seznamu izberite obstoječo mapo. Dotaknite se

New Job (Novo opravilo)

in vnesite ime

opravila.

Dotaknite se polja pod obstoječo mapo

Folder Name: (Ime mape:):

ali

Job Name: (Ime

opravila:):

na desni strani zaslona in uredite besedilo.

5.

Zasebno shranjeno opravilo je označeno z ikono ključavnice ob imenu, zato za dostop zahteva
vnos številke PIN. Da bi opravilo določili kot zasebno, izberite

PIN to Print (PIN za tiskanje)

in

vnesite številko PIN za opravilo. Dotaknite se

OK

(V redu).

6.

Dotaknite se

More Options (Več možnosti)

, če si želite ogledati in spremeniti druge možnosti

shranjevanja opravila.

7.

Ko ste nastavili vse možnosti, se dotaknite

Create Stored Job (Ustvari shranjena opravila)

( ) v

zgornjem levem kotu zaslona, da bi skenirali dokument in shranili opravilo. Opravilo je shranjeno
v napravi, dokler ga ne izbrišete, zato ga lahko natisnete, kolikokrat želite.

Za informacije o tiskanju opravila si oglejte

Tiskanje shranjenega opravila

.