HP LaserJet M5035 Multifunction Printer series - Brisanje shranjenega opravila

background image

Brisanje shranjenega opravila

Opravila, ki so shranjena na disku naprave, lahko izbrišete s pomočjo nadzorne plošče.

1.

Na začetnem zaslonu se dotaknite

Job Storage (Pomnilnik opravil)

.

2.

Dotaknite se jezička

Retrieve (Pridobi)

.

3.

Pomaknite se do mape, v kateri je shranjeno opravilo, in se je dotaknite.

4.

Pomaknite se do opravila, ki ga želite izbrisati, in se ga dotaknite.

98

Poglavje 5 Funkcije naprave

SLWW

background image

5.

Dotaknite se

Delete (Izbriši)

.

6.

Dotaknite se

Yes (Da)

.

Če je datoteka označena s simbolom (simbol ključavnice), morate za brisanje opravila vnesti številko
PIN. Oglejte si

Uporaba funkcije zasebnega opravila

.

SLWW

Uporaba funkcij pomnilnika opravil

99

background image

100 Poglavje 5 Funkcije naprave

SLWW

background image

6