HP LaserJet M5035 Multifunction Printer series - Ustvarjanje opravila pregledovanja in zadržanja

background image

Ustvarjanje opravila pregledovanja in zadržanja

OPOZORILO

Če naprava potrebuje nekaj dodatnega prostora za shranjevanje novejših opravil

pregledovanja in zadržanja, izbriše ostala takšna opravila, pri čemer začne z najstarejšim. Da bi
trajno shranili opravilo in preprečili brisanje le-tega, ko naprava potrebuje dodaten prostor, v
gonilniku izberite možnost Stored Job (Shranjeno opravilo) namesto možnosti Proof and
Hold
(Preglej in zadrži).

94

Poglavje 5 Funkcije naprave

SLWW

background image

V gonilniku izberite možnost Proof and Hold (Preglej in zadrži) ter vnesite uporabniško ime in ime
opravila.

Naprava natisne kopijo opravila, da ga pregledate. Nato si oglejte

Tiskanje preostalih kopij opravila

pregleda in zadržanja

.