HP LaserJet M5035 Multifunction Printer series - Tiskanje preostalih kopij opravila pregleda in zadržanja

background image

Tiskanje preostalih kopij opravila pregleda in zadržanja

Da bi natisnili preostale kopije opravila, zadržanega na disku, na nadzorni plošči storite naslednje.

1.

Na začetnem zaslonu se dotaknite

Job Storage (Pomnilnik opravil)

.

2.

Dotaknite se jezička

Retrieve (Pridobi)

.

3.

Pomaknite se do mape, v kateri je shranjeno opravilo, in se je dotaknite.

4.

Pomaknite se do opravila, ki ga želite natisniti, in se ga dotaknite.

5.

Dotaknite se polja

Copies (Kopije)

, če želite spremeniti število kopij za tiskanje. Dotaknite se

Retrieve Stored Job (Pridobi shranjena opravila)

( ), da bi natisnili dokument.