HP LaserJet M5035 Multifunction Printer series - Brisanje opravila pregledovanja in zadržanja

background image

Brisanje opravila pregledovanja in zadržanja

Ko pošljete opravilo pregledovanja in zadržanja, naprava samodejno izbriše prejšnje opravilo
pregledovanja in zadržanja.

1.

Na začetnem zaslonu se dotaknite

Job Storage (Pomnilnik opravil)

.

2.

Dotaknite se jezička

Retrieve (Pridobi)

.

3.

Pomaknite se do mape, v kateri je shranjeno opravilo, in se je dotaknite.

4.

Pomaknite se do opravila, ki ga želite izbrisati, in se ga dotaknite.

5.

Dotaknite se

Delete (Izbriši)

.

6.

Dotaknite se

Yes (Da)

.